PROJEKTS "LAIKS SATIKTIES!" 

LV_2022_GDP_NVO_2

No 2022.gada novembra līdz 2023.gada septembrim Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība īstenoja projektu "Laiks satikties!". 

Projekta mērķis bija

 • aktivizēt daudzbērnu ģimenes savu interešu aizstāvībai,
 • paaugstināt daudzbērnu ģimeņu prestižu sabiedrībā,
 • realizēt daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvību likumdošanas procesā,
 • informēt daudzbērnu ģimenes par tām pieejamiem valsts un pašvaldību atbalstiem.
Mērķa grupa: Daudzbērnu ģimenes un daudzbērnu ģimeņu biedrības
Mērķa grupas vajadzības:
 • Ģimeņu tīklošanās, lai apmainītos ar pieredzi, lai vienotos kopīgu problēmu risināšanā, lai iedvesmoties no citu daudzbērnu ģimeņu pieredzes, lai spēcinātu vienam otru;
 • stiprināt sabiedrībā, likumdevēja un valsts pārvaldes viedokli, ka Latvijai ir svarīga 3 bērnu politika katrā ģimenē, daudzbērnu ģimenēm nepieciešams izjust piederību un nozīmību savai valstij, mazināt negatīvos stereotipus par dižģimenēm;
 • būt klāt un aizstāvēt daudzbērnu ģimeņu intereses pie katra ģimeņu intereses ietekmējoša normatīvā akta veidošanas nacionālā līmenī, veidot dialogu ar pašvaldībām, lai veicinātu tās veidot daudzbērnu ģimenēm draudzīgāku atbalsta sistēmu;
 • esošām un topošām daudzbērnu ģimenēm gan pilsētās, gan reģionos nepieciešama savlaicīga un sistemātiska informācija par pieejamiem atbalsta instrumentiem, nepieciešami mediatori konfliktsituāciju risināšanai starp ģimeni un valsti vai pašvaldību atbalsta pieejamības jautājumos.
Projekts atbalstīts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursā nevaldības organizācijām “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai”. Projekta kopējā summa: 29'239, 38 EUR.

#ĢimeneiDraudzīgi #SIFAtbalstaĢimenes

Projekta īstenošanas periodā 11 mēnešu laikā plānots:

 1. Informatīvie stendi publiskos pasākumos minim. 2 pašvaldībās
 2. Kampaņa “Sveicam un informējam jaunās daudzbērnu māmiņas” Latvijas dzemdību nodaļās, budžets 6300 EUR
 3. Diskusijas un/vai sarunas ar pašvaldību pārstāvjiem minim. 3 pašvaldībās
 4. Aptaujas par daudzbērnu ģimeņu viedokļiem un/vai vajadzībām, minim 3 aptaujas
 5. Dalība Saeimas komisiju, ministriju darba grupu vai citās valsts pārvaldes iestāžu sēdēs, sapulcēs vai diskusijās, minim. 10 dalības.
 6. Daudzbērnu ģimeņu diena 2023, budžets 1550 EUR
 7. Administratīvās kapacitātes stiprināšana
 8. E-avīze sekotājiem, 11 avīzes
 9. Konkursi daudzbērnu ģimenēm, minim. 4 konkursi
 10. Daudzbērnu ģimeņu biedrību vadību kopsapulces, minim. 3 sapulces
 11. Daudzbērnu ģimeņu biedrību salidojums 2023,  budžets 4780 EUR