2022.GADA AKTVITĀTES

Aptauja par plānotajām bērnu kopšanas atvaļinājuma un Vecāku pabalsta saņemšanas kārtības izmaiņām 2022.gadā

No 2022. gada 1. augusta Latvijai jāievieš Eiropas Savienības direktīva, kas paredz, ka vismaz 2 mēnešus no valsts apmaksāta  bērna kopšanas atvaļinājuma (BKA) būs jāņem tēviem. Gatavojoties diskusijai ar Labklājības ministriju par BKA un Vecāku pabalsta regulējuma izmaiņām, vēlamies noskaidrot potenciālo Vecāku pabalsta saņēmēju informētību, iespējām un redzējumu par ieguvumiem vai zaudējumiem šādu izmaiņu gadījumā.

Šobrīd:

  • Darba likuma 156.pants atļauj pēc Dzemdību atvaļinājuma (par ko pienākas Maternitātes pabalsts) beigām pieprasīt darba devējam BKA līdz pat 18 mēnešus ilgu, kas izmantojams laika posmā līdz bērna gadu vecumam.
  • Līdz bērna 1,5 gada vecumam vienam no vecākiem pienākas Bērna kopšanas pabalsts (BKP) 171 EUR apmērā neatkarīgi no nodarbinātības un tā vai strādā vai ne. Reforma neskars BKP izmaksas kārtību.
  • Līdz bērna 1,5 gadu vecumam pēc valsts apmaksāta Dzemdību atvaļinājuma viens no vecākiem, kurš dodas BKA, var pieprasīt Vecāku pabalstu (VP) līdz bērna 1 vai 1,5 gada vecumam, kura apmērs atkarīgs no personas vidējām apdrošināšanas iemaksām.  Plānotās izmaiņas skars VP saņemšanas kārtību.

Apvienības aktivitātes īstenotas ar #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia finansiālu atbalstu

Saite uz aptaujas rezultātiem: Aptauja_Teva_kvota_Rezultatu_kopsavilkums_26042022.pdf