Ekspertu sadarbības platforma “Demogrāfisko lietu centrs” un Latvijas Universitātes pētnieki 2022. gada nogalē prezentēja pētījuma “Laulību, dzimstības un pozitīvu bērnu un vecāku attiecību veicinošo faktoru izpēte” rezultātus. Pētījums veikts, lai konstatētu līdzības un atšķirības ar 2004. gadā apkopotajiem datiem un secinājumiem. 2022. gadā veiktajā pētījumā “Laulību, dzimstības un pozitīvu bērnu un vecāku attiecību veicinošo faktoru izpēte” tika aptaujāti 2297 skolēni un pieaugušie no dažādām pilsētām un lauku reģioniem visos Latvijas novados.

Apvienības saskatītās pozitīvās tendences:

  • 80% 12.klašu jauniešu grib 2 līdz 3 un pat vairāk bērnus;
  • 15% aptaujāto sieviešu grib 4 un vairāk bērnus;
  • vēlme pēc lielāka bērnu skaita ģimenē pieaug, ja ģimenē jau ir viens vai divi bērni.Diemžēl redzam arī negatīvās tendences:
  • bērni un ģimene kā vērtība jaunu cilvēku vidū nokritusi no 3. uz 23.vietu starp pētījumā piedāvātajām 57 vērtībām;
  • strauji pieaudzis to jauno sieviešu skaits, kas uzskata bērns prasa pārāk lielu atbildību, lai to uzņemtos.


Prezentācija par visiem pētījumā analizētajiem datiem šiet:

LU_petijums_2022.pdf

Infografika ar spilgtākajiem 2004.gada un 2022.gada pētījumu rezultātu salīdzinājumiem:

LU_vertibu_petijums_2022_infogramma.jpg


Spilgtākie slaidi no pētījuma prezentācijas:

Atgriezties