Eiropas Lielo ģimeņu konfederācija ELFAC, kuras sastāvā ietilpst arī Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība, ir sagatavojusi LIELO ĢIMEŅU MANIFESTU kā 10 punktu prasību jaunajam Eiropas Parlamenta sastāvam, kuru ievēlēsim jau 8.jūnijā.

Apvienība aicina:

PIEDALIES SESTDIEN, 8.JŪNIJĀ, EIROPAS PARLAMENTA LATVIJAS PĀRSTĀVJU VĒLĒŠANĀS!

Izmanto ELFAC izvirzītās prasības, testējot deputātu kandidātus, lai noteiktu, vai tie cīnīsies par daudzbērnu ģimeņu labbūtību Eiropas Savienībā, vai tie gatavi virzīt un īstenot iniciatīvas, kas ļaus ģimenēm pieņemt lēmumus par labu bērna ienākšanai pasaulē.


Manifests ir sagatavots angļu valodā, tādēļ savā avīzē ieskicējām svarīgāko:

Daudzbērnu ģimenes sniedz nozīmīgu un īpašu ieguldījumu Eiropas Savienībā, bagātinot sociālo un kultūras daudzveidību, ekonomisko izaugsmi Daudzbērnu ģimenes ir būtisks ilgtspējības un aprites ekonomikas virzītājspēks, jo tās "darbojas" pēc dabiska solidaritātes principa - dalīšanās ar labumu un savstarpējas rūpes,  komandas darbs.

Daudzbērnu ģimenei ir “tiesības uz atbilstošu sociālo, tiesisko un ekonomisko aizsardzību, lai nodrošinātu tās pilnvērtīgu attīstību” . To paredz ES Sociālā harta. Tāpēc mēs aicinām Eiropas Savienību izstrādāt “stratēģiju daudzbērnu ģimenēm”, pamatojoties uz Eiropas Sociālo hartu, mudinot dalībvalstis palielināt finansiālo atbalstu, izmantojot nodokļu atlaides un ģimenes pabalstus proporcionāli bērnu skaitam, vienlaikus nodrošinot pieejamu un augstu kvalitatīvu bērnu aprūpi, izglītību, veselības aprūpi un transportu, lai samazinātu vecāku finansiālo slogu.

Stratēģija varētu ietvert nodarbinātības politiku, tostarp pasākumus, lai novērstu diskrimināciju ģimenes lieluma dēļ.

Holistiskā un visaptverošā stratēģijā jāiekļauj arī atbalsts ģimenes uzņēmumiem (gan MVU, gan lauksaimniecībai), mājokļiem un vajadzībām, kas izriet no Zaļā kursa direktīvas, piemēram, saules paneļu nodrošināšana, elektriskie transportlīdzekļi lielam pasažieru skaitam un pasākumi, lai palielinātu. ēkas efektivitāti.

Stratēģijā būtu jāiekļauj arī konkrētas programmas, piemēram, Eiropas daudzbērnu ģimeņu karte, kas ir nefinansiāls atbalsta pasākums, lai atvieglotu mobilitāti un piekļuvi sporta, kultūras un izglītības programmām, novēršot ekonomisko un kultūras nabadzību daudzbērnu ģimeņu vidū.

Saite uz Manifestu: ELFAC Manifest EU EP elections

EIROPAS LIELO ĢIMEŅU MANIFESTA PRASĪBAS

FAKTI, KAS JĀZINA PAR EIROPAS SAVIENĪBU

Atgriezties