2022.GADA AKTVITĀTES

Dalība nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē

2022.gada 26.janvāris

26.janvārī Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība piedalījās nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē.
Īsumā par pārrunāto:
- izskatīts padomes darba plāns 2021.-2023.gadam un diskutēti priekšlikumi tā pilnveidošanai;
- uzklausītas Izglītības un zinātnes ministrijas plānotās aktivitātes Eiropas Jaunatnes gada atzīmēšanai.
- prezentēts Britu padomes pārstāvniecības Latvijā vērtējums par programmas “People to People Cultural Engagement 2016-2021 Latvija” rezultātiem un ietekmi uz NVO un kopienu darbu sabiedrības labā
- biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” prezidents A.Gobiņš informēja par Memoranda padomes NVO puses pārstāvju tikšanos ar Valsts prezidentu;
- izskatīta iespēja organizēt Memoranda padomes forumu 2022.gada 6.maijā, veltot to Satversmes 100.gadadienas atzīmēšanai.
- un citi jautājumi
Memoranda padomes 2022.gada 26.janvāra sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē - https://www.mk.gov.lv/lv/2022-gada-26-janvara-darba-kartiba. Sēdes ieraksts skatāms - https://www.youtube.com/watch?v=0buFSc6-v84.