APVIENĪBAS DALĪBORGANIZĀCIJAS

Par balsstiesīgu APVIENĪBAS dalīborganizāciju var kļūt daudzbērnu ģimeņu biedrība, kuras mērķis ir daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvība, par kuras uzņemšanu nobalso APVIENĪBAS biedru kopsapulces vairākums un kura apņemas pildīt APVIENĪBAS statūtos noteiktos biedra pienākumus.

Ar dalīborganizācijām tiek parakstīti sadarbības memorandi: sadarbibas_memorands_paraugs.docx

Dalīborganizācijām ir šādas galvenās tiesības:

  • piedalīties APVIENĪBAS pārvaldē; vēlēt valdi;
  • lemt par APVIENĪBAS pozīciju un iniciatīvām; 
  • ar valdes saskaņojumu pārstāvēt APVIENĪBU, izmantot tās simboliku un materiāltehnisko bāzi;
  • piedalīties visos APVIENĪBAS organizētajos pasākumos.

IEPAZĪSTIES AR MŪSU BIEDRĪBĀM:

 

 


Iļģuciema daudzbērnu ģimeņu biedrība “Pērle”

Iļģuciema daudzbērnu ģimeņu biedrība “Pērle” ir nevalstiska organizācija, kas apvieno 28 daudzbērnu ģimenes, kurās aug vairāk nekā 136 dažāda vecuma bērni. Biedrība reģistrēta sabiedriskā labuma organizāciju reģistrā.
Vairāk par biedrību: IB Pērle
Biedrības vadītāja ir Inga Kleinšmite - Zunda
Ar biedrību vari sazināties: [email protected]

Biedrības biedru līdzdalības ikgadējā biedru nauda: 30 EUR

Dēkla

Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dēkla”

Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dēkla” ir dibināta 1989. gada 4.augustā un šobrīd apvieno 62 daudzbērnu ģimenes, kurās aug vairāk nekā 186 dažāda vecuma bērni. Biedrība reģistrēta sabiedriskā labuma organizāciju reģistrā.Vairāk par biedrību: Dēkla vai Dēkla FB
Biedrības vadītājas ir Daina Putna un Signe Jostmane
Ar biedrību vari sazināties: pa tālruni 28865082

[email protected]

Biedrības biedru līdzdalības ikgadējā biedru nauda: 15 EUR

Stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrība “Māra”

Stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrība “Māra”  jau nākamgad apritēs 30 pastāvēšanas gadi. Biedrība šobrīd apvieno 20 daudzbērnu ģimenes. Biedrība aktīvi sadarbojas ar pašvaldību un saņem pastāvīgu atbalstu daudzbērnu ģimeņu kustības organizēšanā.


Vairāk par biedrību: Māra

Biedrības vadītāja ir Inta Gruzdule Borovaja.

Ar biedrību vari sazināties:

[email protected] 

Biedrības biedriem ikgadējā biedru naudas vietā ir pienākums ieguldīt savu brīvprātīgo darbu.Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība “Saulgrieze”

Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība “Saulgrieze” tika nodibināta 2004. gada 1. jūlijā. Šobrīd biedrība apvieno ap 40 vairāk un mazāk aktīvu dauzdbērnu ģimeņu un trīs atbalsta ģimenes. Biedrība aktīvi sadarbojas ar pašvaldību un saņem pastāvīgu atbalstu daudzbērnu ģimeņu kustības organizēšanā.

Vairāk par biedrību: Saulgrieze

Biedrības vadītāja ir Olga Černišova-Stūriška .

Ar biedrību vari sazināties:

[email protected] 

Biedrības biedru līdzdalības ikgadējā biedru nauda: 10 EUR

Daudzbērnu ģimeņu biedrība “Puzle”

Daudzbērnu ģimeņu biedrība “Puzle” tika nodibināta 2020.gadā un darbojas Vecdaugavas un Vecāķu apkaimēs Rīgā. Šobrīd biedrība apvieno ap 11 dauzdbērnu ģimenes. 

Vairāk par biedrību: Puzle  

un tās pasākumiem: Zvejas ielas svētki

Biedrības vadītāja ir Elīna Treija .

Ar biedrību vari sazināties:

[email protected]

Biedrības biedru līdzdalības ikgadējā biedru nauda: 10 EUR

Jelgavas DĢB Goda Ģimenes

Jelgavas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Goda ģimenes”

Jelgavas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Goda ģimenes” ir Apvienības jaunākais biedrs. Tā tika nodibināta tikai 2021.gada nogalē un uzreiz ļoti aktīvi iesaistījās pašvaldības sabiedriskajā dzīvē ar daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvību. Šobrīd biedrībā ir 28 daudzbērnu ģimenes ar 107 bērniem.


Vairāk par biedrību:
Jelgavas DGB Goda gimenes

Biedrības vadītāja ir Baiba Ozola.

Ar biedrību vari sazināties:
[email protected]

Biedrības biedru līdzdalības ikgadējā biedru nauda: 15 EUR

Daugavpils daudzbērnu ģimeņu biedrība “Lielas ģimenes”

Daugavpils daudzbērnu ģimeņu biedrība “Lielas ģimenes” ir Apvienības lielākais biedrs. Tā tika nodibināta 2019.gadā un jau ir piesaistījusi 181 ģimene, kā arī izveidojusi savu pilsētas daudzbērnu ģimeņu lojalitātes karti. 

Vairāk par biedrību:
Daugavpils biedrība

Biedrības valdē ir 4 personas, bet priekšsēdētāja ir Jana Priedīte.
Ar biedrību vari sazināties:
+371 28 803 556
[email protected]
Ikgadējā biedru nauda: līdz šim 20 EUR, drīzumā gaidāmas izmaiņas

Jelgavas novada daudzbērnu ģimeņu biedrība "Daudzbērnu Ozoli"

Bijušā Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrība aktīvi darbojas kopš 2014.gada. Pēc novadu reformas biedrība ir mainījusi savu nosaukumu uz "Daudzbērnu Ozoli" un tā ir atvērta aktīvām Jelgavas novada daudzbērnu ģimenēm. 

Valde sastāv no 5 valdes locekļiem.
Valdes priekšsēdētājs – Oskars Grīslis

Vairāk par "Daudzbērnu Ozoliem"

E-pasta adrese: [email protected]
Tālruņa numurs: +371 29107665

Ikgadējā biedru nauda: 15 EUR