2022.GADA AKTVITĀTES

DALĪBA SAEIMAS SOCIĀLĀS UN DARBA LIETU KOMISIJAS SĒDĒ

3/03/2022

Vakar, 3.martā, piedalījās Saeima Sociālo un darba lietu komisijā, kur mums bija iespēja paust atbalstu gadu desmitus gaidītiem normatīvo aktu grozījumiem, kas no 2023.gada 1.janvāra paaugstinās sociālās apdrošināšanas iemaksu līmeni pensiju kapitālā par vecākiem, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Sēdes ieraksts: SDLK sēdes ieraksts

Līdz šim vecāki (visbiežāk māmiņas), kas izvēlējās laist pasaulē mazuļus un būt bērnu kopšanas atvaļinājumā, tika sodītas ar nopietnu samazinājumu savai nākotnes pensijai. Lūdzam iepazīties ar attēlos redzamajiem aprēķiniem!
Eiropas Komisija Ziņojumā par bērnu aprūpi, dzimumu pensiju atšķirību konstatē , ka sievietes saņemtā vidējā pensija ir par 39% mazāka nekā vīriešu. Mātes pienākumi palielina dzimuma pensiju atšķirību un vairo nevienlīdzību: bērna audzināšanas rezultātā sievietēm zūd pensiju priekšrocības. Nevienlīdzība pieaug proporcionāli bērnu skaitam. Pret šo klajo netaisnību gadiem ir iestājušies Latvijas demogrāfisko problēmu aktualizētāji un ģimenes valsts atbalsta politikas aizstāvji. Sēdē vecāku interešu aizstāvībai neskaitāmus argumentus uzskaitīja šīs iniciatīvas virzītājs Demogrāfisko lietu centra vadītājs Imants Parādnieks. Tāpat esošās sistēmas nepilnības un nepieciešamos risinājumus uzskaitīja Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis Pēteris Leiškalns

Vai beidzot nevienlīdzība tiks atrisināta? Ne gluži.

Uzskatām virzītās sociālās apdrošināšanas izmaiņas tikai par 1.soli nepieciešamajā izmaiņu paketē, kuru jau tagad būtu jāiestrādā normatīvajos aktos, pieļaujot, ka to ieviešana var būt pakāpeniska, respektējot budžeta iespējas.
Nepieciešamo izmaiņu nākamie soļi:
1) valstij jāveic 20% VSAOI pensiju kapitālā no summas, kas nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu gan tiem vecākiem, kas saņem tikai BKP (nav darba attiecībās), gan tiem, kas saņem BKP+VP. Šis ir ļoti svarīgi, atbalstot gados jaunas mammas (studentes vai uzreiz pēc studijām).
2) 20% iemaksas pensiju kapitālā jāveic no vidējās izpeļņas, kas izmantota aprēķinot vecāku pabalstu nevis aprēķinātā vecāku pabalsta. Lai nebūtu nekāda pensijas samazinājuma riska, salīdzinot situācijas, kad bērna nav un kad dodas BKA.
3) tiesības pensionēties par 3 gadiem agrāk tiem vecākiem, kas uzaudzinājuši 3 bērnus, un attiecīgi par 4 gadiem agrāk tiem, kas uzaudzinājuši 4 bērnus.
Visbeidzot, finansiāli visietilpīgākais lūgums likumdevējam ir meklēt risinājumu, lai novērstu nevienlīdzību pensiju aprēķinā tiem vecākiem, kuri jau ir bijuši savos bērnu kopšanas atvaļinājumos (piem, kopš 1996.gada).
Uzskatām, ka šiem vecākiem pensionējoties būtu jāveic pārrēķins pensiju kapitālā , palielinot iemaksas par bērnu kopšanas atvaļinājumu periodu līdz 20% no tajā brīdī valstī noteiktās minimālās algas.