Pašvaldības sociālā palīdzība ietver divus pamata pabalstus -garantēto minimālo ienākumu GMI un mājokļa pabalstu, ko piešķir, vērtējot mājsaimniecības ienākumus. Papildus, ja mājsaimniecība atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, tad pašvaldība var lemt par dažādiem papildus atbalsta veidiem.

No 2024.gada 1.janvāra ir spēkā jauni mājsaimiecību ienākumu sliekšņi, kas tiek ņemti vērā, piešķirot tiesības uz pašvaldību atbalstu.


 Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis visā valstī (jebkurā pašvaldībā) ir vienāds.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka tikai maksimālo un minimālo maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība var noteikt lielāku nekā likumā noteiktais minimums.

Vistrūcīgākajām personām ir iespēja saņemt Eiropas atbalsta pakas. Paku saņemšanas nosacījumi atšķiras vienai pašvaldībai no otras. Viens no Svarīgākais nosacījums ir mājsaimniecības ienākuma slieksnis, kas pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā nedrīkst pārsniegt  411 eiro , bet katrai nākamai personai - 288 eiro.

MĀJOKĻA PABALSTS

MĀJOKĻA PABALSTA saņemšanai nav nepieciešams trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss.

Pašvaldība var noteikt iedzīvotājumiem labvēlīgākus nosacījumus attiecībā uz mājokļu pabalstu nekā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktās minimālās normas. Svarīgākie nosacījumi ir mājsaimniecības kopējie ikmēneša ienākumi un likuma 36. pantā noteiktie attiecināmie izdevumi, Taču likums nosaka vēl papildus nosacījumus, kas var gan palielināt attiecināmo izdevumu griestus (piemēram, invaliditātes gadījumos), gan liegt tiesības uz mājokļa pabalstu (piemēram, vairāki piederoši īpašumi u.c.).  

Apvienība ir izveidojusi kalkulatoru, kurā ģimene var viegli aprēķināt, vai tā atbilst pamata nosacījumiem pašvaldības atbalsta saņemšanai.

Kalkulators izveidots excel formātā, kurā jāaizpilda 6 no 7 ailēm par jūsu mājsaimniecību:

  • Mājsaimniecībā deklarēto ģimenes locekļu skaits
  • Piešķirtais Ģimenes valsts pabalsts ĢVP
  • Mājsaimniecības neto ienākumi mēnesī, neskaitot ĢVP
  • Ikmēneša izdevumi par īri, EUR
  • vai hipot.kredīta maksājums par vienīgo mājokli, EUR
  • Īrētā vai hip.kredītā ņemtā mājokļa platība m2
  • Komunālie maksājumi par mājokli

Atgriezties