2024.GADA AKTVITĀTES

KONKURSS "MŪSU VECVECĀKI - LATVIJAS LEPNUMS 2024"


Turpinot 2023.gada tradīciju, aicinām skolēnus pieteikt savus vecvecākus nominācijai “Mūsu vecvecāki – Latvijas lepnums 2024”.

Pieteikumā gaidām saistošu stāstu par saviem vecvecākiem.  Konkursā skolēni bija mudināti iepazīt savu vai sev tuvu cilvēku dzimtu, pārrunājot ar vecvecākiem viņu bērnu audzināšanas pieredzi.  Īpaši priecīgi būsim dzirdēt par vecvecākiem, kuri izaudzinājuši vismaz 3 bērnus. 

Konkursam iespējams pieteikties līdz 2024.gada 2.aprīlim.

Pieci iedvesmojošāko stāstu varoņi (vevecāki) un pieteikumu autori tiks aicināti uz Daudzbērnu ģimeņu dienas svinībām Rīgas Zoodārzā 2024.gada 1.maijā. 

Lai varētu pieteikt vecvecākus nominācijai skolēnam jāsagatavo pieteikums, kurā ietverts:

1)      neliels apraksts par vecvecākiem, t.sk. pieminot cik bērnus viņi izaudzinājuši (ap 300 vārdiem);
2)      vecvecāku foto vai foto kolāža;
3)      pieteicēja apliecinājums, ka vecvecāki ir piekrituši, ka tiek pieteikti nominācijai;
4)      pieteikuma autora, autora pārstāvja (skolotāja vai vecāka) kontakti (telefona Nr.).

Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība aicina skolotājus veicināt un atbalstīt skolēnu interesi piedalīties konkursā. Konkursa žūriju veidos Apvienības apvienoto 8 daudzbērnu ģimeņu biedrību vadītāji.

PIETEIKUMS