2023.GADA AKTVITĀTES

DALĪBA SAEIMAS SOCIĀLO UN DARBA LIETU KOMISIJAS SĒDĒ PAR PACIENTA TIESĪBU AIZSARDZĪBU 07/03/2023

2023.gada 7.martā Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība piedalījās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā par pacientu tiesību aizsardzības pilnveidošanu.
Apvienība atkārtoti publiski pauž savu nostāju, ka vislielākais pacientu tiesību aizskārums ir netikt savlaicīgi pie veselības aprūpes.
Šībŗīža Veselības ministrijas piedāvātais modelis paredz to, ka katra ārstniecības iestāde primāri veic pacientu sūdzību kvalitatīvu izskatīšanu. Ja pacientu iestādes atbilde neapmierina, tam ir tiesības tālāk griezties Veselības inspekcijā.
Mēs redzam 2 lielas problēmas šādā modelī:
1) ne visām ārstniecības iestādēm ir kapacitāte izdzīvināt sūdzību izskatīšanas mehānismu ar piesaistītiem ārstiem - ekspertiem, piemēram, ģimenes ar bērniem visbiežāk izmanto primāro ģimenes ārstu aprūpi un ambulatoro medicīnu (t.sk. diagnostikas pakalpojumu);
2) ja ārstniecības kļūdas izvērtēšana notiek tikai ārstniecības iestādes iekšienē, daudz mazākas iespējas, ka no kļūdām varēs mācīties citi pakalpojuma sniedzēji un netiks centralizēti uzkrāti un monitorēti kopējie dati par sūdzību skaitu un specifiku, lai jau valstiskā līmenī uz to reaģētu.
Līdz ar to mēs domājam, ka pacientu tiesības stiprinās pacientu ombuds, kas būtu 1.institūcija, kur pacientiem griesties, ja ārstniecības iestādei nav izveidota sava pastāvīga sūdzību izskatīšanas komsija. Otrkārt, ja jaunie mediķi šobrīd savās medicīnas studiju programmās jau apgūst pacientu tiesības, tad mediķi, kas jau strādā nozarē visai bieži ir nezinoši pacientu tiesībās. Pacientu tiesību apgūšanai jābūt kā obligātam mediķu resertifikācijas kursam.