PIETEIKUMA VEIDLAPA INDIVIDUĀLĀ BIEDRA UZŅEMŠANAI 

LATVIJAS DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU APVIENĪBAS FILIĀLĒ

Pieteikumā lūgta Jūsu piekrišana personas datu izmantošanai Apvienības aktivitātēs.