2022.GADA AKTVITĀTES

Diskusija par atkritumu apsaimniekošanas izmaksām mājsaimniecībām

2022.gada 31.janvāris

Pirmdien, 31.janvārī, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība rīkoja diskusiju «Atkritumu apsaimniekošanas izmaksas daudzdzīvokļu namos", kurā piedalījās Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārstāvi deputāts Einārs Cilinskis, Pārresoru koordinācijas biroja Demogrāfisko lietu centra vadītājs Imants Parādnieks, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldes direktors Edgars Mencis, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne, kā arī Jelgavas pilsētas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma pilnsabiedrības “JKP” pārstāvis Andrejs Eihvalds.
Diskusija rīkota, lai pievērstu likumdevēja uzmanību uz atkritumu apsaimniekošanas izmaksu segšanas regulējuma īpatnībām, kas daudzdzīvokļu namos dzīvojošajām daudzbērnu ģimenēm liek maksāt nesamērīgi augstas atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
Diskusijas ieraksts:

Pirms diskusijas tika rīkota aptauja par atkritumu apsaimniekošanas izmaksām mājsaimniecībām, kurā piedalījās 117 respondenti, no kuriem 87% bija daudzbērnu ģimeņu vecāki. Svarīgākā un satraucošākā atziņa no respondentu atbildēm ir, ka privātmājās dzīvojošas ģimenes saņem daudz kvalitatīvāku atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu par vidēji 15 EUR mēnesī (atsevišķos gadījumos līdz 30 EUR mēnesī), turpretim daudzdzīvokļu namos dzīvojošu ģimeņu rēķini bieži pārsniedz 50 EUR mēnesī (atsevišķos gadījums virs 70 EUR mēnesī).
Saite uz prezentāciju par aptaujas rezultātiem:
Aptauja_Atkritumu_apsaimniekosanas_izmaksas.pdf
Atsevišķā prezentācijā tika parādīta arī vienas ģimenes situācijas analīze:
Blumbergs_Atkritumi_piemers.pdf

Diskusijas visi dalībnieki, kā arī aptaujautās ģimenes bija vienisprātis, ka ir jāmainās sabiedrības attieksmei pret atkritumu šķirošanu, atkritumu izmešanas ieradumiem. Īpaši daudzdzīvokļu mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav spējuši vienoties izveidot savu dzīvokļu kooperatīvu un patstāvīgi izlemt par mājas individuālu pārvaldīšanu, novērojama ļoti nevērīga attieksme pret atkritumu izmešanu, vienaldzība par kopējām atkritumu apsaimniekošanas izmaksām un netīrību atkritumu konteineru laukumos. Tomēr daudzbērnu ģimenes vēlas pierādīt, ka viņu ikdienas resursu patēriņu un izmaksu plānošanas iemaņas atspoguļojas arī atbildīgā un videi draudzīgā attieksmē pret atkritumu šķirošanu un salīdzinoši mazākā atkritumu apjoma radīšanā. Ģimenēs, kur ir pirmskolas un skolas vecuma bērni, atkritumu šķirošana jau ir jaunās paaudzes tradīcija un vispārpieņemta norma, tādēļ daudzbērnu ģimenēm nebūtu jāuzņemas finansiālais slogs par vecāku paaudžu kaimiņu radīto lielo atkritumu apjomu.

Diskusijā apspriedām daudzbērnu ģimeņu lūgumu mainīt Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4.1. punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 524 «Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem» 4.3. un 4.4. punktu izmaiņas. 

Tika apspriesti sekojoši izmaiņu varianti:

  1. no regulējuma izņemt iespēju izmaksas dalīt uz faktiski dzīvojošo vai deklarēto personu skaitu (atstājot iespēju izmaksu dalījumā piemērot īpašumā esošo domājamo daļu proporciju vai vienkāršoti dzīvokļu skaitu);
  2. aprēķinot tarifu, faktiski dzīvojošo vai deklarēto personu skaitā neieskaitīt vairāk kā 2 nepilngadīgas personas;
  3. piemērot katrai nākamajai dzīvoklī deklarētajai personai regresīvu koeficientu pie tarifa.

Izanalizējot visus variantus, Apvienība uzskata, ka taisnīgāks un vieglāk administrējams ir 3.variants, kur rēķinot tarifu, dzīvoklī 1.deklarētajai personai tiek piemērots koeficients 0,5, bet katrai nākamajai dzīvoklī deklarētajai personai par 0,1 mazāku koeficientu pēc zemāk redzamā principa.

Vairāk ar tarifu aprēķināšanas 3 variantiem var iepazīties: Tarifu aprekini

Argumenti par labu 3.variantam:

  • samazina kuplo ģimeņu nesamērīgi augstās un, salīdzinoši ar kaimiņiem, neproporcionāli lielās izmaksas;
  • vienmērīgi izlīdzina starp pārējiem iedzīvotājiem daudzbērnu ģimeņu izmaksu samazinājumu;
  • nesarežģī pārvaldnieka izmaksu administrēšanu, jo tarifu aprēķinā nav jāizmanto papildus dati par deklarēto personu vecumu;
  • samazina atkritumu apsaimniekošanas izmaksas arī tām daudzbērnu ģimenēm, kurām daži bērni ir sasnieguši pilngadību;
  • neakcentē īpašu atbalstu tikai daudzbērnu ģimenēm, radot kaimiņu un pārējo sabiedrības locekļu nosodošu attieksmi;
  • daudzbērnu ģimene maksā kaut nedaudz, tomēr vairāk nekā 2 bērnu ģimene (par 5.deklarēto personu maksā 0,1 x tarifs), kas ir godīgi, jo ģimene objektīvi rada vairāk atkritumus)

Aicināsim Ekonomikas ministriju steidzamības kārtā izvērtēt Apvienības priekšlikumu un veikt izmaiņas regulējumā.

Diskusija īstenota ar #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia finansiālu atbalstu