KAS IR LATVIJAS DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU APVIENĪBA:

Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību dibināta 1991.gadā. Sākotnēji to veidoja 4 juridiski patstāvīgas daudzbērnu ģimeņu organizācijas. Šobrīd biedrības sastāvā ietilpst 8 organizācijas: Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Jelgavas novadā, Daugavpilī, Vecumniekos un Stopiņu novadā, apvienojot ~600 ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērnu.

VīzijaLatvijā ir izveidojies spēcīgs daudzbērnu ģimeņu organizāciju tīkls, kurš koordinēti kalpo daudzbērnu ģimeņu interesēm valsts un starptautiskā mērogā.

Misija – nodrošināt daudzbērnu organizāciju sadarbību un interešu pārstāvību valsts politiskās dienaskārtības veidošanā un valsts ģimenes politikas plānošanā.

Mērķis veicināt plaša daudzbērnu ģimeņu organizāciju tīkla veidošanos, panākt ilgtermiņa savstarpēju sadarbību starp organizācijām, līdzdarboties ģimenisko vērtību popularizēšanā. 

Mūsu ikdienas darbs saistīts ar daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvību, monitorējot pašvaldību un valsts politikas dokumentus, iniciējot normatīvo aktu izmaiņas, piedaloties ar savu analīzi un argumentiem valsts demogrāfisko politikas ietekmēšanā. Tāpat neatņemama mūsu darba sastāvdaļa ir daudzbērnu ģimeņu kā goda ģimeņu prestiža celšana sabiedrībā, organizējot sabiedriskas aktivitātes, ģimenēm veltītus pasākumus. 

KONTAKTI:

Biedrība “Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība”
Paceplīša iela 10, Rīga, LV-1030
Reģ. Nr. 40008003700
SEB BANKA konts:  LV27UNLA0001002700086
[email protected]
Tālr.: +371 29481771

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss no 16/06/2022 (Lēmums no 07.06.2022 Nr. 32.6/8.71/17979)