Šogad ģimenes aicinām pievienoties Ģimenes dienas ugunskuram Carnikavā, lai stiprinātu Starptautiskās ģimenes dienas svinēšanas tradīciju tikai šī gada sākumā dibinātajā daudzbērnu ģimeņu biedrībā "Ādažu Dižģimenes", kas paspējusi jau pulcināt kuplu Ādažu novada ģimeņu skaitu un pievienojusies arī Apvienībai.


Dalībnieki aicināti ņemt līdzi 

  • uzkodas piknikam, 
  • savu simolisko pagali, ko piemest ģimeņu ugunskuram.

Dzelzceļa stacija "Carnikava" ir tikai 1km jeb 15min pastaigas attālumā.

STARPTAUTISKĀS ĢIMENES DIENAS VĒSTURE

Ceļš uz šīs dienas atpazīšanu sākās 1980-os gados, kad Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) sāka pievērsties izaicinājumiem, ar kuriem ģimenes saskaras. 1993.gadā ANO Ģenerālā asambleja ar rezolūciju (A/RES/47/237) nolēma, ka katra gada 15. maijs ir jāatzīmē kā Starptautiskā ģimeņu diena. Šī diena sniedz iespēju veicināt izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar ģimeni, un vairot zināšanas par sociālajiem, ekonomiskajiem un demogrāfiskajiem procesiem, kas ietekmē ģimenes. 

Katru gadu tiek aktualizēta kāda īpaša tēma, kas izgaismo konkrētus ģimenes dzīves aspektus un to izaicinājumus. Šīs tēmas ir dažādas, sākot no nabadzības un bezpajumtniecības līdz migrācijas ietekmei, dzimumu līdztiesībai un visu veidu ģimeņu iekļaušanai, gan tradicionālajām, gan netradicionālajām. Mērķis ir cildināt ģimeņu daudzveidību un nostiprināt domu, ka nav vienota modeļa, kādai jābūt ģimenei. Pēdējo gadu "Ģimenes" jēdziena paplašināšana un arī daudz plašākais Starptautiskās ģimeņu dienas tvērums mudināja Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienību meklēt pēc jaunas tradīcijas - atzīmēt Daudzbērnu ģimeņu dienu, kurā sumināt ģimenes, kurās vecāki va audžuvecāki uzņēmušies ŗūpi uzaudzināt 3 un vairāk bērnus.

2024.gada Starptautiskās ģimenes dienas tēma ir klimata pārmaiņas, gan tās kā klimata izmaiņas ietekmē ģimeņu dzīvi, gan tas, kā ģimeņu mājsaimniecības paradumi ietekmē klimatu. 

30 GADI KOPŠ 1994. STARPTAUTISKĀ ĢIMENES GADA

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 1989. gada 9. decembra rezolūcijĀ 44/82 pasludināja 1994. gadu par Starptautisko ģimenes gadu. Gada tēma bija "Ģimene: iespējas un pienākumi mainīgajā pasaulē". Gada devīze bija: "Building the Smallest Democracy at the Heart of Society". 

ANO aicināja visas valstis respektēt ģimeni kā sabiedrības pamatšūnu, no kuras veselīguma izriet visas sabiedrības kvalitatīva funkcionēšana, tādēļ valstij kā likumu, izglītības, sociālās aizsardzības, iekšējās drošības sistēmas veidotājai un izturētājai jāsniedz maksimāla aizsardzība un atbalsts ģimenei. 

Lasi vairāk par ANo rezolūciju: ANO rezolūcija par Starptautisko ģimenes gadu

ĢIMENES DIENAS SVINĒŠANA LATVIJĀ

Starptautisko ģimenes dienu Apvienība regulāri atzīmē jau kopš 1995.gada, Pēc Apvienības iniciatīvas tika panākts, ka 2007.gadā tā tika pasludināta par oficiālo svētku dienu arī Latvijā. Apvienības tradīcija ir šajā dienā kurināt ugunskurus, kas simbolizē ģimenes pavardu - kopību, siltumu un dzīvīgumu. Ilgus gadus Apvienības juridiskā adrese bija Zaķusalas TV, tādēļ ik gadus Zaķusalas pļavā sabrauca reģionu biedrību daudzbērnu ģimenes, lai kopīgi turētu dzīvu šo tradīciju. Covid pandēmijas laikā, kad bija aizliegums pulcēties, 15.maijā sazoomojāmies un ekrānos atradījām katrs savas ģimenes iekurto ugunskuru.Atgriezties