RĪGAS PAŠVALDĪBAS ATBALSTS

Rīgas domes atbalsts 2022.gadā:

 • No 13/04/2021 ir paplašināts jaundzimušā pabalstu saņēmēju loks, atceļot 12 mēnešu nosacījumu būt deklarētam pašvaldībā.
 • No 01/07/2021 ir paplašināts izglītības ieguves 50 EUR atbalsta saņēmēju loks, jo Rīgas pilsēta ir noteikusi visaugstāko pieļaujamo ienākumu slieksni, lai kvalificētos maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.  Iepriekš ienākumi nedrīkstēja pārsniegt 221 eur mēnesī uz katru mājsaimniecībā esošu personu, bet šobrīd ienākumi drīkst būt 436 eur pirmajai un 305 eur pārējām personām mājsaimniecībā.
 • Kvalificēšanās maznodrošinātas mājsaimniecības statusam ļauj lūgt arī citus sociālos pabalstus - garantētā minimālā ienākuma pabalstu, mājokļa pabalstu, pabalstu krīzes situācijā, pabalstu ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai, pabalstu veselības aprūpei, pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.
 • Plānots palielināt apjomu
 • agrīnās intervences un rehabilitācijas pakalpojumam,
 • atbalsta personas pakalpojumam ģimenēm, kuras audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem,
 • sociālās rehabilitācijas un apmācības pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
 • individuālās sociālās rehabilitācijas programmām,
 • papildus vietas Dienas aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
 • Plānota jaunu pakalpojumu nodrošināšana
 • psiholoģiskās atbalsta grupas tēviem, kuri audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem,
 • Dienas aprūpes centra izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgas izglītības iestādēs,
 • Dienas aprūpes centra bērniem ģimenes pasākumi, kas vērsti uz ģimenes locekļu kvalitatīvu kopā būšanu un vecāku apmācību semināri.
 • Aktuālā informācija: RD Labklājības departamenta informatīvais tālrunis 80005055; Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, mājas lapā: www.ld.riga.lv.