2023.GADA AKTVITĀTES

MŪSU DALĪBA EIROPAS ĢIMEŅU KONGRESĀ 

Eiropas ģimeņu kongress Horvātijā pulcēja valdības ierēdņus, likumdevējus, viedokļu līderus, lielu uzņēmumu vadītājus un akcionārus, skolotājus un nevaldības sektora organizāciju aktīvistus, lai veidotu vienotu kustību Eiropā tradicionālo ģimeņu vērtību aizstāvībai.

Kongresa 3 dienās norisinājās 7 diskusiju paneļi un darba grupa. 

Apvienības valdes priekšsēdētāja Elīna Treija bija diskusiju paneļa "ĢIMENE UN DEMOGRĀFIJA: Pret zemo dzimstību Eiropas Savienībā ar ģimenēm atbalstošu politiku", kurā dalījās ar Latvijas pieredzi pieredzi dzimstības problēmu risināšanā, nevaldības sektora lomu sabiedriskās domas veidošanā par labu lielākam bērnu skaitam ģimenēs.

Kongresa programma un paneļu dalībnieku saraksts:
Agenda_EUROPEAN_CONGRESS_OF_FAMILIES_Croatia_Sept2023.docx

Kongresa galvenais organizētājs bija Eiropas Parlamenta deputāts no Horvātijas Ladislavs Ilčičs MEP V.Ilčič Croatia un Eiropas Konservatīvo un Reformistu partija ECR Party, kuras biedri veido Eiropas Parlamenta 6.lielāko deputātu grupu, kā arī Starptautiskā organizācija ģimenei The International Organization for the Family IOF

E.Treija kopā ar Eiropas Parlamenta deputātu V.Ilčiču.

Kongresa dalībniekus neatkarīgi no valsts piederības vienoja identisks satraukums par ģimenisko vērtību izzušanu Eiropas sabiedrībā. Individuālisma un saistību brīvības idealizēšana ir ievērojami mazinājusi jaunāko paaudžu vēlmi un spēju uzņemties atbildību par bērnu laišanu pasaulē un to izaudzināšanu. Slinkuma un bezatbildības attaisnojumam tiek kultivētas teorijas, ka bērns ir vislielākais planētas piesārņotājs un iznīcinātājs, jo ik gadus radot 57 tonnas CO2.

Kongresa svarīgākās atziņas:

  • līdzīgi domājošiem politiķiem, akadēmiķiem, nevaldības sektora aktīvistiem un citiem profesionāļiem ir jāapvienojas ģimenisko vērtību renesancei Eiropā un Eiropas sabiedrībā;
  • bērnu piedzimšana un audzināšana atkarīga no vecāku gatavības upurēties, un šī gatavība ir jāattīstīta kopā ar pārliecību, ka mēs nedzīvojam uz šīs planētas, lai savtīgi apmierinātu tikai savas vēlmes, bet lai dzīvotu tā, lai mēs mīlētu cilvēkus sev apkārt; . Šāda attieksme veidojas ģimenē, un tai ir izšķiroša nozīme tajā, kādas būs mūsu jauniešu spējas dibināt ģimeni un cik viņi būs atvērti bērnu laišanai pasaulē;
  • cīņai pret zemo dzimstību ar ģimenes atbalstošu politiku ir jābūt ES un dalībvalstu prioritātei;
  • ES ilgtermiņa demogrāfisko stabilitāti nevar panākt tikai ar imigrāciju no jaunattīstības valstīm, jo tā jau tagad ir drauds Eiropas demokrātijai, kultūrai, drošībai un ilgtermiņā arī finansēm;

  • bērnu radīšana ir personisks lēmums, ko nekādā veidā nevajag uzspiest no valsts puses, bet valstij un ES ir jāstimulē un jāatbalsta tie, kas ir atvērti ģimenes veidošanai ar vairāk bērniem;
  • lēmums par bērnu radīšanu ģimenē nav balstīts tikai uz ekonomiskiem apsvērsumiem, bet arī uz vērtībām, tāpēc dalībvalstīm un ES ir jāstiprina ģimeniskās vērtības, t.sk. veidojot sabiedrības domu, ka bērnu radīšana un izaudzināšana ir neaizvietojams ieguldījums katras valsts nākotnē un nācijas izdzīvošanā.