2023.gada oktobrī tika aizsākta konservatīvās domas konference Demos, kā pārpartejiska diskusija, kurā ir nedaudz akadēmiskā, daudz filozofiskā, nedaudz politiskā. Demos mērķis nav atbildēt uz jautājumu, ko darīt. Konferences centrālās idejas ir konservatīvisms, demokrātija, Latvija, politiskā kultūra, paškritika, turpinātība.

2024.gada 21.maijā norisinājās Demos VI sesija ar nosaukumu "Kāpēc dzimst tik maz bērnu?", kuras kuratore bija Telos.lv galvenā redaktore Agnese Irbe un kurā ar savu referātu piedalījās arī Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības vadītāja Elīna Treija. Publicējām viņas referātu.

BĒRNS KĀ DĀRGA IZVĒLE

Eiropas valstu statistikas dati pierāda, ka nav noturīgas korelācijas starp valstu labklājības līmeni un dzimstības rādītājiem. Šis ir tikai viens no argumentiem, kas apgāž Latvijas valdošās partijas un ilggadējās finanšu ministrijas grožu turētājas uzturēto mītu, ka bērnu dzimstībā pats svarīgākais ir celt kopējo labklājības līmeni valstī. Tā nav.

Otrs no mītiem ir dzimumu vienlīdzība 

kā panaceja indivīdu iespējām maksimāli pašatrožoties, t.sk. atstāt aiz sevis pēcnācējus. Pie dzimumu vienlīdzības pakavēšos, lai apgāztu šo mītu. Pētniecībā dzimumu vienlīdzības teoriju zinātniski dēvē par dzimumu egalitārismu.

Skandināvijas valstis (un arī pēckara Vācija) ļoti metodiski vairākas desmitgades sabiedrībā potēja dzimuma vienlīdzību kā augstāko sabiedriskās domas standartu -  vienlīdzīga attieksme un indivīda vērtēšana, neidentificējot tā dzimumu un ar to dabas dotās atšķirības.

Nupat 2024.gada martā Rostokas Maksa Planka Demogrāfisko pētījumu institūta pētnieki, analizējot 15 tūkstošu fertilā vecuma vīriešu un sieviešu attieksmi pret dzimumu vienlīdzību trīs Skandināvijas valstīs, nākuši pie secinājuma, ka dzimumu vienlīdzības apstākļiem nav pozitīva ietekme uz personu nodomiem radīt bērnus un tā negarantē vēlamos dzimstības apjomus. Kas nogāja greizi?

Dzimumu vienlīdzības pieeja radīja apstākļus, kad sievietes un vīrieši tika vērtēti neatkarīgi no individuālajām (t.sk. dzimuma) atšķirībām un kapacitātes,  rupji nonivelējot katra dzimuma individuālās spējas un vajadzības. Tiekšanās pēc dzimumu vienlīdzības ir uzlikusi sievietei smagu nastu līdzināties vīrietim arī jomās, kur pati daba ir ieprogrammējusi vīrieša priekšrocības. Dzimuma vienlīdzības glorificēšana ir apzagusi sievieti, atturot viņu realizēties tur, kur sieviete ir unikāla – proti, bērna radīšanā.

Tātad, arī tas ir mīts, ka dzimumu vienlīdzīga jeb dzimum-neitrāla attieksme sabiedrībā sniegs vēlamo individuālo drošību un stabilitāti, lai radītu bērnus un nodrošinātu valstī vēlamo iedzīvotāju ataudzi.

Bet dzimum-neitrālā pieeja nav tas pats, kas abu dzimumu līdztiesības nodrošināšana, proti, dodot vienādas iespējas abiem dzimumiem īstenot savus mērķus, ņemot vērā dzimumu atšķirības, dažādās intereses, vajadzības un dabiskās dzimumu lomas.

Kamēr vīriešu priekšstats par dzimumu līdztiesību lielākoties aprobežojas ar to, kas tas redz sievieti kā vienlīdz kompetentu kolēģi un līdzvērtīgu konkurentu profesionālajā sfērā, tikai retais no sirds atzīs un iestāsies par patiesi absolūti līdzīgu ieguldījumu mājsaimniecības pienākumu veikšanā vai bērna aprūpē, nemaz nerunājot par zīdaiņa aprūpi. Šāds pretrunīgs dzimumu līdztiesības redzējums ir ne tikai konservatīvajās sabiedrībās un valstīs, bet joprojām arī lielākajai daļai Skandināvijas vīriešu, kuriem, kā pirmajā brīdī mums šķistu, bija jābūt feminisma kulta pāraudzinātiem.

Skaidrs, ka ir pāri, kur abiem (gan vīrietim, gan sievietei) der absolūti vienāds mājsaimniecības un bērnu aprūpes pienākumu sadalījums, un ir pāri, kuri abi labprāt vienojas par citu pienākumu sadalīšanas proporciju.

Problēma ir, ka to sieviešu, kas grib mājas soli uz pusēm dalīt, ir arvien vairāk nekā vīriešu, kas to gatavi akceptēt vai kas tādam modelim ir audzināti. Vai vīriešu “pāraudzināšana” J un bērnu aprūpēšanas uzņemšanās garantēs vēlamo efektu – ka sievietes gribēs un atļausies laist pasaulē vairāk bērnu? Nevaru garantēt, bet sliecos apgalvot, ka sievietes arvien rezervētāk uzņemsies mājsaimniecības un bērnu aprūpes pienākumus, jo tās arvien vairāk vēlēsies realizēties gan profesionālajā jomā, gan personiskajā izaugsmē, neupurējot šos mērķus par labu ģimenei un bērniem. Arvien vairāk jaunām sievietēm mātes loma vairs nebūs vienīgais vai svarīgākais dzīves mērķis. Lai situāciju nepasliktinātu, jānodrošina arvien vairāk iespēju sievietei realizēties visās dzīves jomās, tieši ņemot vērā dzimumu atšķirības un lomas. Šī fakta konstatācija noved pie trešā mīta.

Trešais mīts – bērna “dārdzības” aprēķinu sastāda ar bērnu saistītas izmaksas

Nē, tas jau sen neatbilst jaunās paaudzes sieviešu priekšstatiem. Bērns ir dārga izvēle ne tikai tāpēc, ka tas prasa finanšu resursu tā uzaudzināšanai, bet arī tādēļ, kas bērna piedzimšana liek atteikties no citām sievietēm mīļām un dārgām alternatīvām - iespējām gūt pēc iespējas ātrāk augstus akadēmiskus sasniegumus vai profesionālus panākumus karjerā, pelnīt tikpat cik vīrietim, pašai atļauties hobijus un baudīt brīvības. Vai maz var kompensēt bērna dēļ zaudēto? Lielākoties, to var kompensēt tikai ar vēlmi būt mātei un mātes misijas apzināšanos. Jāatzīst, ka tās, kas apzināti izvēlēsies bezbērnotību, lielākoties to izdarīs nevis karjeras dēļ, bet tādēļ, ka viņām iztrūks mātes lomas pieredzes argumentu lēmumu pieņemšanā.

Tomēr, kā minimums, būtu jātiecas kompensēt vismaz ar bērnu saistītās papildus izmaksas un pēc iespējas nodrošināt apstākļus, kad var radīt un audzināt bērnus, nezaudējot neko svarīgu, lai “bērna dārdzību” nepalielinātu zaudētās alternatīvas.

Pirms ķeros klāt pēdējā – 4.mīta apgāšanai, rezumēšu par pirmajiem trim.  Mana pārliecība ir, ka, ja gaidīsim uz Latvijas vispārējās labklājības līmeņa celšanos kā panaceju dzimstības problēmas atrisināšanai, drīz vien būsim spiesti izslēgt gaismu katrā otrajā skolā un bērnudārzā. Mana pārliecība ir, ka valsts dzimstības veicināšanas politika cietīs neveiksmi, kamēr tā nenodrošinās maksimālu elastību potenciālo vecāku – gan mātes, gan tēva - arvien dažādāko vajadzību apmierināšanai. Valstij ir jāpalīdz realizēt katra vecāka individuālais redzējums par profesionālās, privātās un ģimenes dzīves ideālo balansu. Vairs nestrādās universāli atbalsta risinājumi.

Attēls no FreePik

Ceturtais mīts – pabalsti ģimenēm ar bērniem neietekmē dzimstību

Lai apgāztu šo mītu, kas visskaļāk izskan katrreiz no valsts maka turētājiem, kad uzstājam uz atbalsta palielinājumu ģimenēm ar bērniem, minēšu 3 piemērus.

1.piemērs. 

Latvijas 3.bērna politika, kas aizsākt 2011.gadā un tika nostiprināta 2013.gadā ar ieviesto Goda ģimenes apliecību un tai piesaistīto atbalsta politiku, ir nesusi fantastiskus rezultātus dzimstības veicināšanā – ja 2012.gadā tikai 17,5% jaundzimušo bija savām mammām trešie, ceturtie vai nākamie, tad 2022.gadā tie bija jau 25,5%. Arī skaitliski, ir pierādāmi panākumi 3.bērna atbalsta politikai - ja 2012.gadā kā 3. un nākamie savām mammām piedzima 3462 mazuļi, tad 2022.gadā tie bija jau 4062 bērni. neskatoties uz kopējo jaundzimušo skaita samazināšanos par 20%. (10 gadu periodā)

2.piemērs no Eiropas Savienības pieredzes.

2023.gadā tika publicēts ļoti apjomīgs pētījums par dzimstības rādītāju izmaiņām pēc bērnu kopšanas pabalstu samazināšanas Vācijā.  Pētījuma nosaukums angliski “The Fertility Response to Cutting Child-Related Welfare Benefits”[1] Pētījuma autori – Vācijas Nodarbinātības pētījumu institūta pētnieki Malte Sandners un Frederiks Vijinsks – pierādīja, ka 2011.gadā Vācijā īstenotā finansiālā atbalsta samazināšana ģimenei periodā līdz bērna 1,5 gada vecumam, kas ģimenes ienākumus šajā periodā samazināja par 18%, noveda pie dzimstības krituma par 7%. Turklāt reakcija uz atbalsta samazinājumu bija jau pēc 1 gada un 10 gadu laikā tā arī neatjaunojās iepriekšējā līmenī. Pētnieki turklāt atzīst, ka īstermiņa atbalstam, par kādu uzskatāmi pabalsti bērna dzīves pirmā 1,5 gada laikā, ir vēl salīdzinoši maza ietekme uz dzimstību nekā ilgtermiņa atbalsta sistēmai bērna visā nepilngadības periodā.


[1] The Fertility Response to Cutting Child-Related Welfare Benefits
https://link.springer.com/article/10.1007/s11113-023-09757-3#Tab1

[2] “The effect of family welfare support on the likelihood of having another child and parents’ labor supply”
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090944319302108

3.piemērs no ārpus ES esošās Šveices.

2019.gada Tampas Universitātes pētnieces Stefani Milovanska-Farrington[2] veiktais pētījums par labklājības citadeles Šveices sociālo pabalstu ietekmi uz lēmumu par vēl vienu bērnu ģimenē, kurā jau ir 1 bērns, konstatē, ka 10% pabalsta palielinājums par 0,1% veicina pozitīvu lēmumu pieņemšanu par labu nākamajam bērnam ģimenē. Lielāki bērnu pabalsti stimulē (vai piesardzīgāk sakot - ļauj neatlikt un neatteikties) vecākiem radīt vairāk bērnu, paralēli neietekmējot arī viņu nodarbinātību.

Blakus secinājums no pētījuma, kas īpaši  vērtīgs Latvijas kontekstā – pabalstu ietekme ir lielāka uz lēmumu par nākamo bērnu ģimenēm ar zemiem ienākumiem.

Paredzu degunu raukšanu jo negribam taču veicināt bērnu dzemdēšanu nabagiem. Labāk koncentrēsim valsts atbalsta politiku uz vidusšķirai piederošajām stabilo ienākumu ģimenēm. Kas tad ir mūsu vidusšķira? Es pieņemu, ka visi, t.sk. Finanšu ministrija apgalvos, ka tie ir tie, kas saņem vismaz vidējo algu valstī. Vai zinājāt, ka Latvijā 2 strādājoši vecāki, kas abi saņem vidējo algu valstī (2023.gadā vidējā bruto alga Latvijā bija 1537 EUR), bet kuru apgādībā ir 4 bērni, automātiski kvalificējas maznodrošinātās mājsaimniecības statusam, bet ģimene, kurā abi vecāki saņem  mediāno algu valstī (2023.gadā bruto algas mediāna bija 1225 EUR), kas labāk raksturo tipisko atalgojumu Latvijā, maznodrošinātās mājsaimniecības statusam kvalificējas jau ar 3 apgādājamiem bērniem. 


Vai esam nopietni izvērtējuši, kāda nozīme uz dzimstību ir apstāklim, kad, salīdzinot mājsaimniecību ar 2 strādājošiem bez bērniem un mājsaimniecību ar 2 strādājošajiem un 3 bērniem, identisku algu gadījumā 3 bērnu ģimenei ir tikai 337 EUR papildus ienākumi šo 3 bērnu uzturēšanai, ko tā iegūst nodokļu atvieglojuma un ģimenes valsts pabalsta veidā?


Risinājumi

Ir daudz argumentu, kas apgāž mītus, ko sludina mūsu valsts ģimenes atbalsta politikas NEĪSTENOTĀJI. Tā ir viņu, jūsu, mūsu izvēle dzirdēt, izvērtēt, pieņemt, rīkoties.

Noslēdzot – “Demos” V sesijas noslēgumā diskusijas dalībniekiem tika uzdots jautājums  - kādās jomās konservatīvās politikas īstenotāji un konservatīvi domājoša sabiedrība pieļautu jautājumu risināšanu ārpus tirgus principiem un attaisnotu sociālismam raksturīgo kolektīvā labuma pārdali. Diskusijas dalībnieki minēja nācijas pastāvēšanai svarīgākos stūrakmeņus – valodas statusa stiprināšanu, nekomercializējamo kultūras vērtību sargāšanu, valsts drošības jautājumus. Izpalika demogrāfisko problēmu risināšana kā pieļaujams izņēmums. Tautas ataudze – pozitīva mūsu latviešu tautas demogrāfija -  ir mūsu nacionālās valsts ilgtspējas pamats, bez kura tos stūrakmeņus nemaz nav vērts likt. Līdz ar to, secinu un reizē aicinu – konservatīvi domājošai sabiedrībai, konservatīvās politikas īstenotājiem ir jāatbalsta labuma pārdale par labu tiem, kas gatavi laist bērnus pasaulē un tos audzināt, lai mūsu valsts un tauta turpinātos.

Atgriezties