European Conservatives and Reformists Party Conference 
"Third sector, development engine for Europe"
Rome, 24-26 June 2022

Š.g. 24.-26.jūnijā Apvienība saņēma uzaicinājumu uzstāties Eiropas Konservatīvo un Reformistu partijas organizētajā konferencē "Nevalstiskais sektors - dzinējspēks Eiropā" par Apvienības kā nevaldības sektora dalībnieka Latvijā pieredzi, aizstāvot konservatīvās vērtības, t.sk. ģimenes vērtības.

Šī bija mūsu pirmā pieredze tiešā komunkācijā bez ELFAC (Eiropas Lielo ģimeņu konfederācijas) starpniecības ziņot par ģimeņu organizāciju iespējām un izaicinājumiem Latvijā.

Pasākuma programma: ECRParty_Conference_Rome_June24_26_2022_Programme.pdf

Pasākuma ieraksts 25.jūnijs (Apvienības uzstāšanās): ECRP Conference


SAVIESĪGAS SARUNAS:

No kreisās:

  • Hannes Guissurarson, Prof. University of Iceland
  • Jorge Martinez, Assistant to  Secretary General of European Conservative nad Reformist Party
  • Vanessa Pallucchi, spokesperson of Forum Terzo Settore
  • Elina Treija, Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienība 
  • Antonio Giordano, Secretary General of European Conservative nad Reformist Party
  • Adela Mirza, President of Alternativa Dreapta, Romania