Projekts “LAIKS AUGT!”

Ar AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDA atbalstu APVIENĪBA ir uzsākusi projekta “LAIKS AUGT!” īstenošanu.

Projektu  (AIF/2021/IK/122) finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” un tā ietvaros plānota biedrības strukturālā reorganizācija un darbības pilnveidošana kā pilnvērtīgai daudzbērnu ģimeņu tīkla koordinētājai Latvijā. Projekta finansējums ļaus stiprināt iekšējo organizācijas kapacitāti, lai varētu plānot un īstenot sistemātisku daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvību.

Mēs vēlamies, lai Latvijā ir izveidotos spēcīgs un organizēts daudzbērnu ģimeņu tīkls, kurš koordinēti kalpo daudzbērnu ģimeņu interesēm reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā.Jo vienotāki savā interešu aizstāvībā mēs būsim, jo lielākas iespējas mums veidot valsts politisko dienaskārtību un panākt atbalstošus lēmums valsts ģimenes politikas plānošanā.

Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu un projektu: http://www.activecitizensfund.lv/lv/atbalstiti/laiks-augt.html