REĢISTRĒJIES INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAI

Reģistrējoties piekrītu saņemt ikmēneša informāciju par Apvienības īstenotajām aktivitātēm, likumdošanas iniciatīvām, daudzbērnu ģimenēm aktuālajiem jautājumiem, kuri tiek diskutēti daudzbērnu ģimeņu biedrību tīklā.