DECEMBRIS sācies ar Latvijas valsts budžeta pieņemšanu un tam sekos visu pašvaldību lēmumi par 2024.gada tēriņiem.  

Kā jau rakstījām Novembra ziņu lapā, valsts budžetā 2024.gadā nav paredzēts neviena pabalsta vai atvieglojuma palielinājums, kas skartu  ģimenes ar bērniem, t.sk. daudzbērnu ģimenes. Atsevišķi uzlabojumi gaidāmi veselības aprūpes pieejamībā, jo būs nodrošināts papildus finansējums bērnu ambulatorai aprūpei un zobārstniecības pakalpojumiem. Tomēr dzīves dārdzība turpina pieaugt, atbalsta un pabalstu pieaugums tam neseko, tādēļ mēs nebeidzam atgādināt, ka

NEPALIELINĀTS ATBALSTS IR RŪKOŠS ATBALSTS!

Jau šobrīd zināms, ka vairākas pašvaldības lēmušas par skolēnu ēdināšanas finansējuma samazināšanu, kas nozīmēs, vēl lielāku slogu vecāku maciņiem. Publiski par to paziņojusi gan Ropažu, Ludzas, gan Preiļu pašvaldības,

Preiļu novada pašvaldības paziņojums

Ja 1.-4.klašu skolēniem nodrošināt bezmaksas ēdināšanu ir ar likumu noteikts pašvaldības pienākums (valsts finansē 50%, bet pašvaldība otrus 50%), tad skolēnu ēdināšanas atbalsts no 5.klases ir pašvaldību brīvprātīga izvēle. par to lemj ievēlētie deputatāti atkarībā no savām politiskajām prioritātēm. Diemžēl augstās kredītu procentlikmes ir skarbi skārušas arī pašvaldības, kuras par saviem aizņēmumiem no Valsts kases nu ir spiestas maksāt milzu summas, tādēļ daudzām vietvarām ir jāatsakās no ne-obligāto atbalstu finansēšanas.

Apvienības stingra nostāja ir, ka vienota bezmaksas ēdināšana līdz 9.klasei ir viena no jēdzīgākajām nodokļu izmantošanām, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas pilnvērtīgi mācīties.

BĒRNA IZSALKUMS IR VARDARBĪBA PRET BĒRNU!

13.decembrī Apvienības vadītāja Elīna Treija piedalījās Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē, kurā Labklājības ministrija atskaitījās par pasākumiem un 2024.gada finansējumu, kas ļautu pildīt Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022.-2027.gadam noteiktos uzdevumus. Situācija ir vairāk nekā bēdīga, jo nav ne tikai finansējuma, bet trūkst vienota valdības redzējuma par to, kādai būtu jābūt visaptverošai un mērķtiecīgai ilgtermiņa programmai ar konkrētiem atbalsta instrumentiem, kas veicinātu  dzimstības pieaugumu valstī.

PAMATNOSTĀDNES UN PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS

Pamatnostādņu plānā optimistiski salikti rezultatīvie rādītāji, kādi tautas ataudzes jomā būtu jāsasniedz 2027.gadā. Diemžēl, turpinot samazināt finansējumu dažādiem ģimeņu atbalsta instrumentiem, rādītāji tikai pasliktināsies. (skatīt zemāk Tabulu)

Atgriezties