LAI noskaidrotu, kā ģimenes ar bērniem vērtē savas pašvaldības piedāvātos pakalpojumus un atbalstu, esam uzsākuši katras atsevišķas pašvaldības ģimeņu aptaujāšanu ar starp pašvaldībām salīdzināmiem jautājumiem, kas papildināti ar informāciju par konkrētās pašvaldības atbalstu.

Šobrīd ir aktīva aptauja par Ādažu novadu. Piedalies, ja dzīvo šajā novadā! Aktuālās aptaujas

Aptaujā, kura norisinājās no 2023.gada 8.-15.decembrim, lūdzām vērtēt Valmieras novadā pieejamo atbalstu ģimenēm ar bērniem. Aptaujā piedalījās 222 respondenti. 2/3 jeb 67% no tām bija daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk apgādībā esošiem bērniem. 

Interesanti, ka vidēji Valmieras novada aptaujas dalībniekiem ir gandrīz identisks bērnu skaits ģimenē kā Ventspilī - vidēji 2,93 bērni (Ventspils aptaujas dalībniekiem vidēji bija 2,92 bērni)

97% aptaujas dalībnieku visi bērni un vismaz viens no vecākiem ir deklarēti Valmieras novadā,


BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTS

ĒDINĀŠANA

KOMENTĀRI: 
 • Šobrīd nespējam samaksāt bērnudārza ēdināšanas rēķinus, nav maznodrošinātais statuss vai kāda cita palīdzība.
 • 3 pirmsskolniekiem mums sanāk ļoti liela summa, ar visu atbalstu 50%
 • Varētu būt arī lielākiem bērniem pusdienu atbalsts, piemēram, mācoties tehnikumā
 • Savus bērnus pabarot ir vecāku, nevis pašvaldības pienākums
 • Pieņemu kā ir, jābūt ir pateicīgam par kaut vai mazu, bet atbalstu.
 • Tie ir 51€ mēnesī. Cik liels ir pabalsts par vienu bērnu?
 • Nedomāju, ka vecākiem ar 2 bērniem ir vieglāk
 • Pirms novadu reformas mūsu bērniem bija brīvpusdienas. Tagad nav.
 • Audzinu viena pati divus bērnus un atbalsta nav.

KOMENTĀRI:
 • Tehnikumā mācoties atbalsta nav....
 • Nav svarīgs bērna vecums un skaits ģimenē, ja skola ir pašvaldības, ja tā apņemas un uzņem bērnu uz tik garām stundām, tai ir jānodrošina iespēja remdēt slāpes un izsalkumu, tas ir normāli un pašsaprotami.
 • Bērni neizvēlas ēst skolas ēdienu
 • Nav viedokļa
 • Ļoti labi būtu, ja šo atlaides summu varētu izmantot jebkuram pusdienu komplektam.

IZGLĪTĪBA, PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA, INTEREŠU PULCIŅI

STIPENDIJAS

KOMENTĀRI:

 • Es labprāt šo finansējumu pārvirzītu atbalsta personāla nodrošināšanai
 • Panākumi skolā ir maznozīmīgi, sekmes skolā nevar pielīdzināt intelektam turpmākajā dzīvē, mūsu skolu sistēma ir novecojusi
 • Atbalstu šādu izlietojumu, jo ir jāiegulda milzīgs darbs visu semestri, lai saņemtu vienreizēju stipendiju. Būtu motivējošāk, ja būtu biežāk, vai vairāk..
 • Ir ok, bet šo nevar pieskaitīt sadaļai 'pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem

MŪZIKAS SKOLA

MĀKSLAS SKOLA

SPORTA SKOLA

PULCIŅI

CIK INFORMĒTAS JŪTAS ĢIMENES?

MĀJOKĻA PIEEJAMĪBAS AKTUALITĀTE

KURU ATBALSTU BŪTU AKTUĀLI PALIELINĀT VISPIRMS?

LĪDZFINANSĒJUMS PRIVĀTA BĒRNUDĀRZA APMEKLĒJUMAM

TRANSPORTA PIEEJAMĪBA

KOMENTĀRI:

 • Ja vien sab transports no rītiem kursētu laikā, tad būtu ideāli
 • Vajadzētu pārdomāt maršrutus.
 • Uz Rencēnu skolu nav nodrošināts skolas transports, bet starppilsētu autobuss, uz kura pieturu ir grūtības ziemā nokļūt.
 • Bērni aptaukojas, fiziskas aktivitātes jau tā ir maz, un šī bezmaksas vizināšanās vēl papildus veicina bērnu fizisko nesagatavotību.
 • Pozitīvi - autobuss uz Daļiņa stadionu, bet vajag vēlākus reisus no stadionā. Burkānciema (Pilātu) bērniem tuvākā pietura 1,3km.
 • Skolēnu karšu izgatavošana varēja būt lētāka, jo bērni ne reti pazaudē.

LĪDZFINANSĒJUMS AUKLES PAKALPOJUMAM

ATBALSTS MĀCĪBU LĪDZEKĻU IEGĀDEI

KOMENTĀRI:

 • Aicinu pabalstu ieviest arī vientuļo vecāku bērniem
 • Mācību līdzekļi būtu jānodrošina izglītības iestādēm.
 • Mēs - 6 bērnu ģimene - to pateicīgi novērtējam
 • Summu gan vajadzētu palielināt, tā nav pārskatīta jau zināmu laiku.
 • Kāpēc bērni ar invaliditāti šo pabalstu nevar saņemt?
 • Vecāki varētu pieteikties skolas preču ziedošanai
 • Nodrošināties, lai nauda tiek bērna vajadzībām, ne vecāku pudelei.
 • Pabalstu jāsaņem par visiem bērniem, arī vidusskolniekiem, jo arī viņiem ir izdevumi, uzsākot skolu.
 • Jābūt pabalstam visiem bērniem, uzsākot 1.klasi.

CITI LŪGUMI PAŠVALDĪBAI

 • Lielākas atlaides pašvaldības atpūtas un izklaides vietās, kā arī baseinā.
 • Atlaides kultūras pasākumiem (piem., teātra izrādēm) – 5 cilvēkiem iegādāties biļetes ir ļoti dārgi.
 • Lūdzam biežākas pašvaldības apmaksātas skolas ekskursijas, ja 4 bērniem reizē jāapmaksā ekskursija, tad paliekam neēduši.
 • Lētāku sabiedrisko transportu, lai nokļūtu no novada uz pilsētu.
 • Nepieciešamas publiskās vecāku istabas, lai mammām nav jābaro zīdaiņi, sēžot uz wc.
 • Gribētu normālu, cieņpilnu attieksmi pret daudzbērnu ģimeni no pašvaldības.
 • Lielāku atbalstu vientuļajiem vecākiem, bērniem ar invaliditāti un viņu vecāku rehabilitācijai

 • Lūdzam atlaides sporta bāzē "Baiļi" ziemā, jo 5 bērniem reizē slēpošanu nenomaksāt.
 • Vairāk speciālistu un pakalpojumu, nevis naudas pabalstu
 • Valmierā ir ļoti zema audžuģimenē ievietoto bērnu ikmēneša uzturnauda
 • Nepieciešams lielāks mājokļa pabalsts, jo īres cenas ļoti augstas
 • Vajag pašvaldības līdzfinansētu peldētapmācību un pirmās palīdzības kursus vecākiem
 • Katastrofali trūkst asistentu bērniem ar invalīditāti.
 • Daliņa stadionā nepieciešams oficiāls laiks ģimenes ar bērniem
 • Atlaides vasaras nometnēm – ja ir vairāki bērni, tad visiem nevaram nodrošināt.
 • Atbalsts skolas formu iegādei.
 • Pieejamākus bērnu zobārsta pakalpojumus
 • Galvenais novadam neaizmirst par laukiem un lauku bērniem to vajadzībām.

Atgriezties