2022.GADA AKTVITĀTES

TIKŠANĀS AR LABKLĀJĪBAS MINISTRU GATI EGLĪTI                  20/01/2022


2022.gada 20.janvārī Apvienība tikās ar Labklājības ministru Gati Eglīti. Saruna izvērtās divu stundu garumā un Apvienībai bija iespēja izrunāt plašu jautājumu loku, kur vēlamies tālāku valsts ģimenes politikas virzību daudzbērnu ģimeņu labklājības stiprināšanā.

Īsumā par pārrunāto:

1) Teicām paldies par solīto atbalstu ģimenēm energoresursu iegādei - 50 eur par katru bērnu 4 mēnešu garumā

2) Aktualizējām problēmu, ka ģimenes netiek pienākoši informētas un iedrošinātas krīzes brīžos lūgt savai pašvaldībai mājokļu pabalstu, tādēļ šogad, kad Labklājības ministrija mājokļu pabalstiem novirzīs valsts budžeta līdzekļus, aicinām ministriju izvērst publisku kampaņu par šāda atbalsta pieejamību

3) Informējam, ka drīzumā būsim apkopojuši informāciju no visiem novadiem par atbalstu izmaiņām ģimenēm pēc novadu apvienošanas. Jau šobrīd varam apliecināt, ka liela daļa ģimeņu no iepriekš mazākajiem novadiem zaudē vismaz vienu pašvaldības atbalstu (visbiežāk ēdināšanas līdzfinansējumu pirmsskolās vai pamatskolās). Zaudētāji ir tieši mazāk turīgās ģimenes. Lūdzām aktualizēt valsts regulējuma nepieciešamību par vienotu ģimeņu atbalsta standartu. Īpaši sāpīga tēma ir "Daudzbērnu ģimenes statusa" dažādā interpretācija dažādās pašvaldībās,

4)  Atgādinājām par ilgstoši nerisināto netaisnību attiecībā uz niecīgajām iemaksām pensiju kapitālā bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā. Ierobežotu budžeta līdzekļu gadījumā, sākotnēji tās ir jāveic vismaz no minimālās algas, nākotnē - no vidējām sociālās apdrošināšanas iemaksām, kādas vecāks veicis pirms bērniņa nākšanas pasaulē, Jo lielāks bērniņu skaits, jo sociālās drošības ziņā nedrošāka kļūst māmiņas nākotne, sasniedzot pensijas vecumu.

5) Labklājības ministrijai, kas saskaņā ar Ministru Kabineta  noteikumiem Nr. 293 veic Demogrāfisko lietu padomes sekretariāta pienākumus, drīzumā ir jāsasauc kārtējā Demogrāfisko lietu padomes sēde. Apvienība rosina dienaskārtībā apskatīt aktuālas dzimstības prognozes tuvākajiem 10 gadiem pa novadiem. Uzskatām, ka ir jāpilnveido regulējums attiecībā uz pašvaldības pienākumu nodrošināt elastīgu pirmsskolas bērnu pieskatīšanas pakalpojumu, lai ģimenēm būtu iespēja pielāgoties plānotajām izmaiņām Bērnu kopšanas atvaļinājuma izmantošanā, ieviešot "Tēvu kvotu", kā arī lai novērstu nelietderīgas investīcijas izglītības iestāžu ēkās, pēc kurām pieprasījums turpinās sarukt dēļ zemās dzimstības. 

6) Demogrāfisko krīzi lielā mērā izvelk 40-gadnieki, kas sadūšojas 3. vai pat 4.bērniņam. Diemžēl šie vecāki ātri vien zaudē oficiālo "daudzbērnu ģimenes" statusu, jo vecākie bērni kļūst pilngadīgi vai pabeidz studijas. Attiecīgi, tieši 2022.gadā viņi saskaras ar samazinātu atbalstu Ģimenes valsts pabalsta reformas ietvaros, tāpat viņi vairs nekvalificējas Goda ģimenes kartei, kuras sniegtās priekšrocības ir liels atspaids kuplajām ģimenēm. Aicinājām ministru izskatīt katru atbalsta veidu, vai budžetā nav iespējams pakāpeniski soli pa solim paplašināt atbalsta saņēmēju loku, nākotnē nonākot līdz, mūsuprāt, taisnīgākajam risinājumam - daudzbērnu ģimenes/vecāka statuss pienākas līdz pat jaunākā bērna pilngadībai.

7) Sarunas noslēgumā par patīkamo: informējām ministru par Apvienības uzsākto akciju “Sveicam jaunās daudzbērnu māmiņas!”, kuras ietvaros caur Latvijas slimnīcu dzemdību nodaļām sveiksim tās māmiņas, kas laiž pasaulē 3.bērniņu un līdz ar to piepulcējas daudzbērnu vecāku pulciņam. Ministrs apsolīja klātienē piedalīties kampaņas startam Valmierā Vidzemes regionālajā slimnīcā š.g. 28.janvārī. No ministrijas puses, savukārt, tikām iepazīstināti ar ieceri ar nākamo gadu paredzēt katram jaundzimušam dāvināt zīdaiņu pūriņu. Katrs atbalsts ģimenei ir ļoti atbalstāms, no savas puses ieteicām pūriņa saturu veidot no lietām, kas jaundzimušajam noteikti būs vajadzīgas, neatkarīgi no "atstātā vecāko brāļu un māsu mantojuma", piemēram, autiņbiksītēm.

Esam ļoti priecīgi par Labklājības ministrijas izrādīto ieinteresētību daudzbērnu ģimeņu jautājumos. Kopā mums izdosies!