Kopš februāra pēdējās atskaites par mūsu darbu, lai likumdevējs sadzirdētu mūsu vajadzības un iniciatīvas, esam paspējuši piedalīties:

  • 27.marta Satiksmes ministrijas Mobilitātes vienlīdzības un piekļūstamības konsultatīvās padomes kārtējā sēdē. Padome savā sēdes protokolā iekļāvusi mūsu iebildi identifikācijas kārtībai sabiedriskajā transportā, lai saņemtu atlaidi: "Lai arī eID kartē būs informācija par piemērojamiem braukšanas maksas atvieglojumiem daudzbērnu ģimeņu locekļiem (kas atbilst "Goda ģimenes kartes" saņemēja nosacījumiem), tomēr jāatrod ērts risinājums arī bērniem, kam eID kartes nav, bet kas līdz šim ir autorizējušies reģionālajā sab.transportā ar "Goda ģimenes karti" un skolēna karti kā personas identifikācijas līdzekli (kura joprojām būs nepieciešama, lai saņemtu braukšanas atlaidi pilsētas transportā).Drīzumā Sabiedrības integrācijas fonds pāries uz digitālo Goda ģimenes karti viedtālruņos, kuru nolasīšanai nepieciešama NFC datu apmaiņas risinājumi. Lūdzam ATD rast saskaņotus un lietotājam draudzīgus risinājumus."
  • Reaģējot uz izsludināto grozījumu projektu MK noteikumos Nr. 896 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" nolikums", Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība iesniedza Klimata un enerģētikas ministrijai iebildumu un priekšlikumu, kas daudzbērnu ģimenēm ļautu kvalificēties atbalstam 9000 euro apmērā jauna nelietota elektromobīļa un ārēji lādējamam hibrīdauto iegādei, kā arī 4500 euro apmērā lietota transportlīdzekļa iegādei bez nosacījuma par obligātu septiņu sēdvietu transportlīdzekļa iegādi. Skatīt pilnu vēstules tekstu: LDGA_KEM_MKnot_896_02042024.pdf


21/05/2024 attālināti piedalījāmies Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēdē, kurā Labklājības ministrija prezentēja Plāna projektu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2024.-2027.gadam. 
Skatīt plāna projektu:

Plans_sieviesu_un_viriesu_vienlidzigas_iespejas_2024-2027_projekts_201223.docx
Norādījām, ka nevienlīdzību izraisošais faktors ir bērna nākšana pasaulē un valsts sociālā atbalsta sistēma, kas bērna pirmajā 1,5 dzīves gadā diemžēl nenodrošina iespējas sievietei turpināt iepriekšējā kapacitātē profesionālo kvalifikāciju, iegūt iztikas līdzekļus sava labklājības līmeņa noturēšanai. Mēs uzstājam uz tiesībām daļēji strādāt un nopelnīt vismaz minimālās algas apmerā, nezaudējot vecāka pabalstu. Mēs uzstājam, ka ir jābūt iespējai "pusslodzē" ar bērna tēti ņemt apmaksātu bērna kopšanas atvaļinājumu, abiem vecākiem saņemot pusi no katram aprēķinātā vecāku pabalsta.

Ekrānšāviņš no 21/05/2024 Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēdē  attālinātās dalības.

Šī bija 2024.gada ietvaros jau piektā saruna ar Labklājības ministriju, kur visi - gan Saeimas deputāti, gan ģimenes pārstāvošās vecāku organizācijas, gan Latvijas Darba devēju konfederācija, gan profesionālās nozaru organizācijas pieprasīja Labklājības ministrijai mainīt Vecāku pabalsta aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumus. Diemžēl pagaidām ministrija vienpersoniski turās pie sava nesaprotamu iemeslu dēļ - mēs neredzam šīm izmaiņām negatīvu fiskālu ietekmi uz budžetu.

Līdzīgi karsta diskusija, kur Labklājības ministrija atkal nostājās pret visiem, norisinājās 14/05/2024 Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas sēdē, kurā deputāti bija lūguši Labklājības ministriju nākt ar priekšlikumiem, kā nodrošināt māmiņām iespēju strādāt bērnu kopšanas laikā, saglabājot vecāku pabalstu. Apvienība ikreiz uzstāj uz elastību valsts atbalsta sistēmā, lai katra ģimene var atrast sev ērtāko modeli bērna kopšanas vajadzību salāgošanai ar profesionālajiem izaicinājumiem, vai nepieciešamību gūt papildus ienākumus vecāku pabalstam.

Ekrānšāviņš no 14/05/2024 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģiemņu un bērnu lietu apakškomisijas sēdes  attālinātās dalības.

19/04/2024 Labklājības ministrija prezentēja Ministru kabinētā informatīvo ziņojumu „Par valsts atbalstu pensiju nodrošinājumā daudzbērnu ģimenēm”, kas bija sagatavots saskaņā ar 10 561 Latvijas pilsoņa kolektīvo iesniegumu “Daudzbērnu ģimeņu vecāku tiesības uz agrāku pensionēšanos”, kura sakarā Saeima 2023.gada 18.maija sēdē nolēma uzdot Ministru kabinetam līdz 2023.gada 31.decembrim izstrādāt un iesniegt Saeimai risinājumu sociāli taisnīgu pensiju nodrošināšanai bērnu vecākiem.

Skatīt pilnu ziņojuma tekstu: LMzin_190424_par_3__pensijam.docx

Latvijas Televīzijas ziņu dienests lūdza sniegt Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības vadītājai Elīnai Treijai Apvienības viedokli par daudzbērnu vecāku pensiju problemātiku.

Skatīt LTV1 "Panorāma" 18/05/2024 sižetu: Par pensijām daudzbērnu vecākiem

Apvienības viedoklis par pensijām daudzbērnu vecākiem:

Latvijā šobrīd uz 1 pensionāru ir 2,8 iedzīvotāji darbspējas vecumā, kas pēc valsts pensiju sistēmā iestrādātā solidaritātes principa ar savām sociālās apdrošināšanas iemaksām nodrošina 1.līmeņa pensiju izmaksāšanas iespēju esošiem pensionāriem. Pēc 40 gadiem Latvijā uz vienu pensijas vecumu pārsniegušo būs tikai 1,6 iedzīvotāji darbspējas vecumā. 

Jau šobrīd 18% no visiem 40+ gadus veciem Latvijas iedzīvotājiem ir bez bērniem, bet  27% ir tikai viens bērns. Diemžēl bezbērnotības statistikai Eiropā ir tendence palielināties. 

Mūsu prasība:

1) visām sievietēm, kuras līdz bērna 1,5 gada vecumam nav bijušas darba attiecībās un nav saņēmušas BKP, ja bērnu tēvi tajā laikā ir turpinājuši strādāt, ir jāieskaita šis periods darba stāžā.

2) Dzimumu nevienlīdzība, ko izraisījusi niecīgās sociālās iemaksas pensiju kapitālā sievietēm, kas kopušas bērnu līdz 1,5gadu vecumam, ir jākompensē ar pabalstu pie vecuma pensijas par bērna kopšanas periodu Šādu risinājumu ir

3) Vecāki jāatalgo par jaunu nodokļu maksātāju uzaudzināšanu – kāds % no katra bērna veiktajām VSAOI, kas aiziet 1.pensiju līmenim (solidaritātei), ir jānovirza vecāku vecuma pensijas palielinājumam.


Esam ļoti pateicīgi par iespēju Starptautiskajā Ģimenes dienā 15.maijā sniegt plašu interviju portālam "Latvijas Vēstnesis", kurā varējām iezīmēt visus nedrošības aspektus, kas šodien skar gan daudzbērnu ģimenes, gan jaunos pārus, kas tikai plāno bērnus.

Diemžēl "kopējās bildes" neredzēšana ir raksturīga ne tikai likumdevējam un izpildvarai, bet arī sabiedrībai kopumā, jo mūsu balsij iespēja izskanēt publiski ir tikai tad, kad mediju "dienaskārtībā" tiek iekļauts kāds konkrēts jautājums. Bet konkrēts jautājums vienmēr būs par šauru problēmu un tikai vienu no nepieciešamajiem risinājumiem demogrāfijas uzlabošanai un ģimeņu labklājības celšanai.

Saite uz portāla "Latvijas Vēstnesis" rakstu:

Latvijas Vēstnesis 15.maijs


Viedokļu un ideju apmaiņa Ekonomikas ministrijā

Pēc Apvienības lūguma 2024.gada 27.martā un 2024.gada 29.maijā Apvienības vadītāju Elīnu Treiju uz klātienes sarunām aicināja Ekonomikas ministrs Viktors Valainis un ministrijas komanda. 

27/03/2024 tikšanās Ekonomikas ministrijā.

29/05/2024 Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētājas Elīnas Treijas tikšanās ar Ekonomikas ministru Viktoru Valaini un Ekonomikas ministrijas ierēdņiem.

Diskusiju pamatā: kā veicināt ģimenēm vajadzībām atbilstošu mājokļu pieejamību. 

Daudzi vajadzīgi risinājumi nav ministrijas kompetencē, tomēr ministrs ir arī Demogrāfisko lietu padomes loceklis, tādēļ atgādinājām, ka kā Padomes loceklim ministram demogrāfijas kontekstā jāvērtē visi Ministru kabineta pieņemamie lēmumi.

✔️ Aicinām kopā ar ALTUM rīkot semināru daudzbērnu ģimenēm par jaunajām iespējām risināt mājokļa problēmas caur valsts garantētiem kredītiem.

✔️ Lūdzam Ekonomikas ministrijas atbalstu iniciatīvai ļaut legāli nopelnīt vismaz minimālo algu vecākam, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai skolēnam ārpus vasaras brīvlaika, nesodot ar pabalstu vai nodokļu atvieglojumu samazināšanu.

✔️ Lūdzam nākamā gada valsts budžeta sadalē paredzēt lielākas subsīdijas pašvaldībām, daļēji iezīmējot to novirzīšanu ģimenēm ar bērniem.

✔️ Aicinām organizēt kopīgu tikšanos ar Latvijas Pašvaldību savienību.

✔️ Lūdzam izstrādāt atbalsta instrumentus daudzbērnu ģimeņu mājokļu komunālo (ūdens, kanalizācijas, atkritumu apsaimniekošanas) pakalpojumu izmaksām, situācijās, kur nav iespējama individuāla uzskaite, bet aprēķins izriet no ģimenes locekļu skaita.

✔️ Visbeidzot un vissvarīgākais - prasām no ministrijas, lai no bankām iekasētās kredītnodevas pārpalikums, ko neizmaksās kredītņēmējiem % kompensācijās, tiktu izmantots tikai uz vienīgi nodevas mērķim - mājokļu kredītēšanas veicināšanai.‼️ 

Mūsu piedāvājums ir prognozēto 15mlj € kredītnodevas pārpalikumu izmaksāt kā fiksētas summas subsīdiju kredīta dzēšanai, ģimenēm, kurām šogad vai turpmāk kredīta maksāšanas laikā piedzimst mazulis! 

Ienākot vēl vienam bērnam ģimenē, ienākumi uz 1 mājsaimniecības locekli sarūk, kas rada jaunus finansiālus izaicinājumus un banku ieskatā palielina kredītrisku. Subsīdija samazinātu šo kredītrisku un kalpotu kā signāls citiem kredītņēmējiem neatlikt mazuļa laišanu pasaulē.

Atgriezties