2019.GADA UN SENĀKAS AKTIVITĀTES


Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrības „Dēkla” salidojums „Nāc un tusē,Liepājas pusē!”Starptautiskā Ģimenes gada 25-gades noslēgums 12/2019 

                                       "Latvijas simtgades gads - Goda ģimenes gads 2018" noslēgumsDalība konferencē "Towards a Family-Friendly Europe" Eiropas Parlamentā 

Dalība starptautiskajā forumā "Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību" 

Latvijas daudzbērnu ģimeņu salidojums - Daudzbērnu ģimeņu biedrībai “MĀRA” 25 gadi 

2018.gada Daudzbērnu ģimeņu salidojums Ščecinā 

2017: Demogrāfiskajam darbam Latvijā 25 gadi