Nr.9  Augusts, 2023


Šis ir Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības devītais e-avīzes izlaidums. Turpmāk ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Latvijas valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem ik mēnesi dalīsimies ar daudzbērnu ģimenēm interesantākajām un svarīgākajām ziņām. Par saturu atbild Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība.


Tēva dienu gaidot, lūdzam tētus piedalīties 2 min aptaujā par bērna, darba un veselības nozīmi jūsu dzīvē.
4 jautājumi ar dažādiem apgalvojumiem. Atzīmējiet tos, kas atbilst jūsu uzskatiem!

Aptauja ir anonīma.


JAU SESTDIEN, 9.SEPTEMBRĪ!

Mūsu programma:

 • 11:00 Svētku gājiens ar orķestri "Talsi" apkārt Talsu ezeram 
 • 11:30 Pasākuma atklāšana ar vokālo grupu “Karameles” 
 • 12:00 Leļļu teātra izrāde “Sapnis par karali”
 • 11:30 – 15:00 Tēvu un bērnu atjautības pārgājiens “Laiks ar tēti!” ar slēpņu meklēšanu un uzdevumu pildīšanu.
 • 11:30 – 16:00 Radošās darbnīcas - kopā 10 teltīs būs iespēja paveikt 10 uzdevumus, saņemt apliecinājumu par uzdevuma paveikšanu un piedalīties Tēvu dienas noslēguma loterijā.
 • 12:45 Vokālās grupas “Karameles” koncerts
 • 13:00 Dziesmu “Bingo Loto” turnīrs.
 • 13:30 Konkursa “Tēva gods” balvu pasniegšana
 • 14:00 Maģijas šovs – burvju triki lieliem un maziem
 • 14:45 Radošo un pārgājiena uzdevumu paveicēju apbalvošana
 • 15:00 Latvju danči ar folkgrupu "Dzilna"
 • 16:00 Noslēgums


Tēva dienas svētkos Talsos gribam godināt visus gādīgos un mīļos tētus, vectēvus un krusttēvus, kas ieguldījuši savu laiku un sirdi bērnu audzināšanā!


Piesaki savu tēti, vectēvu vai krusttēvu nominācijai TĒTA GODS un kopā ar tevi sumināsim viņu klātienē Tēvu dienas ietvaros Talsos!

Pieteikumā uzraksti 3-5 teikumus, kādēļ vēlies pateikt paldies par tēva pienākumu veikšanu!


PIETEIKUMS

PAR APDROŠINĀŠANAS STĀŽU KATRAI MAMMAI LĪDZ BĒRNA 1,5 GADA VECUMAM

Tuvojas pensijas vecums tām mammām, kas savus bērnus ir laidušas pasaulē tikai neatkarīgās Latvijas laikā. Padomju okupācijas periodā līdz 1990. gada 31. decembrim apdrošināšanas stāžam tika pieskaitīts laiks, kad māte neatkarīgi no sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas, bija audzinājusi bērnu līdz 8 gadu vecumam, kā arī laiks, kad kopts bērns ar invaliditāti līdz 16 gadu vecumam. Pēc neatkarības atjaunošanas apdrošināšanas stāžs pensijai tika uzskaitīts vairs tikai sociāli apdrošinātai mammai (proti, tādai, kas ir darba attiecībās un ņem bērna kopšanas atvaļinājumu) vai mammai, kas nav sociāli apdrošināta (darba attiecībās) un līdz bērna 1,5 gada vecumam saņem Bērna kopšanas pabalstu (turpmāk BKP, vairāk par BKP). 

Lai arī iemaksas pensiju kapitālā, saņemot tikai BKP, valsts veic tikai no 171 EUR, lielākā vērtība, saņemot BKP, ir apdrošināšanas stāžs. Diemžēl ir māmiņas, kurām iet secen apdrošināšanas stāža uzkrāšana pensijai. Tas notiek gadījumos, kad mamma nav sociāli apdrošināta, bet nevar saņemt arī BKP, jo to saņem bērna tēvs, kas ir pieteicies saņemt VECĀKU PABALSTU. (Vairāk par Vecāku pabalstu), jo tos drīkst saņemt tikai kopā

Esam lūguši Tiesībsargu sniegt vērtējumu Valsts sociālo pabalstu likuma (turpmāk VSPL) 7.panta 2.daļas un likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta 2.daļas regulējumam, kas liedz saņemt vienam vecākam bērnu kopšanas pabalstu, bet otram vecākam - vecāku pabalstu.

Uzskatām, ka likumdevējs ir paredzējis uzkrāt apdrošināšanas stāžu vienam bērna vecākam situācijās, kad tas nav sociāli apdrošināts, proti, nav darba ņēmēja, kapitālsabiedrību valdes locekļa vai pašnodarbinātā statusā un kad tas saņem tikai bērna kopšanas pabalstu, taču situācijās, kad otrs vecāks saņem vecāku pabalstu, tātad, ir sociāli apdrošināts un, iespējams, pat turpina strādāt periodā līdz bērna 1,5 gada vecumam, attiecīgi -> turpina arī uzkrāt savu darba stāžu, likumdevējs šo papildus labumu –būt sociāli apdrošinātam un uzkrāt apdrošināšanas stāžu līdz bērna pusotra gada vecumam – nepiešķir nevienam vecākam.

Apvienības redzeslokā ir vairākas kuplas daudzbērnu ģimenes, kuras audzina vairāk kā 5 nepilngadīgus bērnus un kuru mātes apjomīgo bērnu audzināšanas pienākumu dēļ nav uzsākušas vai ir pārtraukušas darba attiecības, kā rezultātā viņu apdrošināšanas stāžā vairs netiek ieskaitīti periodi par bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam, kamēr bērna tēvs saņem vecāku pabalstu, visbiežāk nepārtraucot darba attiecības.

Apvienība rosina atcelt VSPL 7.panta 2.daļas diskriminējošo nosacījumu, ļaujot vienam vecākam saņemt bērna kopšanas pabalstu, kamēr otrs saņem vecāku pabalstu. Regulējuma atcelšanai nav ietekmes uz budžetu, jo bērna kopšanas pabalsta apjoms un valsts budžeta izdevumi par pensijas, invaliditātes un bezdarba apdrošināšanu nemainās. Izmaiņas skar tikai valsts nākotnes saistības, aprēķinot pensiju tiem vecākiem, kuriem bez VSPL 7.panta 2.daļas ierobežojuma būtu iespēja uzkrāt lielāku apdrošināšanas stāžu.

Saskaņā ar Likumu par valsts pensijām no 2025.gada 1.janvāra tiesības uz vecuma pensiju būs personām ar apdrošināšanas stāžu ne mazāku par 20 gadiem, bet 5 bērnu vecākiem  saņemt pensiju 5 gadus pirms 65 gadu vecuma būs iespēja tikai tad, jo viņu apdrošināšanas stāžs būs vismaz 25 gadi, Apvienība lēš, ka drīzumā pensijas vecumam tuvosies arvien vairāk 5+ bērnu vecāku (īpaši mammu), kuras vecuma pensiju nevarēs saņemt, jo nebūs paspējušas uzkrāt nepieciešamo apdrošināšanas stāžu.

Pēc atzinuma saņemšanas no Tiesībsarga Apvienība meklēs sabiedrotos šīs iniciatīvas virzīšanai uz parlamentu. Līdz tam lūgsim Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru sniegt izvērstus datus par vecākiem, kas "neieguvuši / pazaudējuši" apdrošināšanas stāžu periodā līdz bērna 1,5 gada vecumam. 


Ikgadējais Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības salidojums šagad noritēja 20.-21.augustā. Salidojumam pieteicās 230 dalībnieki no 47 Apvienības biedrību aktīvām ģimenēm, kuras pulcējās Ropažu novada "Norkalnos". Liels paldies saimniekiem, kuru plašajā teritorijā nākamgada plānojam pulcināt vēl vairāk ģimeņu!

1.dienā mūsu prātu un garu spodrināja psoholoģe Kristīne Balode, psihoterapeite Aina Poiša, iluzionists Robijs Trankalis, treneris Jānis Grīnfelds, mākslinieks Ilgvars Zalāns, pirkstus vingrinājām gan pašu biedrību organizētās radošās darbnīcās, gan meistarklasē pie  "Made by Kitty Kelly", kājas kustinājām sporta sacensībās individuālās un grupu disciplīnās, prātu mežģījām šaha turnīrā, tradīcijas kopām latvju dančos ar folkgrupu "Teikas muzikanti", bet balsis locījām dziesmu karaokēs ar grupas "Soļi" solisti Sanitu Plastikovu.

Pa nakti nedaudz pabaidījāmies meža tumsā orientēšanās trasītēs.

2.dienā pussimts kareivīgākie dalībnieki piedalījās LaserTag mačos, mācoties izpildīt uzdevumus komandā. Tikmēr vecāki diskutēja ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju par situācijām kad un kā vecākam vai bērnam meklēt pēc psiholoģiskās palīdzības un atbalsta, ja ģimenē ir saskarsmes grūtības, problēmas ar bērnu / pusaudžu uzvedību, noris sarežģīta vecāku šķiršanās vai ģimene piedzīvojusi krīzes situāciju, vīri un lielie dēli uzklausīja Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldes Rekrutēšanas un atlases centa priekšnieku majoru R.Rozenbaumu, bet zināšanu uzkrāšanu noslēdzām ar farmaceites Vitas Danefeldes un Latvijas aptiekas lekciju par D-vitamīnu.

Skatiet vairāk bilžu no salidojuma aktivitātēm šeit:

Salidojums 2023

Lai būtu saturīgākas sarunas, salidojuma dalībnieki tiek dalīti mazākās interešu grupās, tomēr mazo bērnu klātbūtne neļauj ilgi vecākus noturēt nopietnās sarunās, tādēļ kopējo diskusiju par turpmākajām Apvienības politiskajām iniciatīvām daudzbērnu ģimeņu interešu tālākais aizstāvībai esam norunājuši rīkot attālinātā formātā online diskusiju un aptauju veidā, 

Salidojums ir vieta iepazīties gan vecākiem, gan bērniem, jo sabraucām kopā no 9 reģionālajām biedrībām. Īpaši liels prieks bija uzņemt jaundibinātās Talsu novada daudzbērnu ģimeņu biedrības pārstāvjus..


AKCIJA "SVEICAM UN INFORMĒJAM JAUNĀS DAUDZBĒRNU MĀMIŅAS!"

Kopš 2022.gada janvāra Apvienība īsteno akciju "Sveicam un informējam jaunās daudzbērnu māmiņas!". Akcija norisinās 17 Latvijas dzemdību nodaļās, kurās ar mediķu starpniecību līdz decembrim jau ir nogādātas vairāk kā 1770 dāvaniņas ar informatīvajiem bukletiem un suvenīriem katrai māmiņai, kura pasaulē laiž 3.bērniņu.

2022.gadā mūsu lielākie atbalstītāji bija SIA “Centrālā laboratorija”, “Veselības centru apvienība”, A/S “Drogas”, “Viada Baltija” un “Omniva”.
Mediķi un pašas māmiņas apliecina, ka ir tik svarīgi saņemt informāciju par pieejamiem atbalstiem, tādēļ 2023.gadā turpinām šo akciju. Gad pirmajos 9 mēnešos mūsu plānos apsveikt 1800 māmiņas. Lai to paveiktu, ir svarīgs katrs euro.

Sākot ar 2023.gada maiju, Apvienība jauno daudzbērnu māmiņu apdāvināšanai ir sarūpējusi silikona barošanas lacīšus mazuļiem un Centrālā laboratorija dāvanu kuponus bezmaksas D-vitamīna līmeņa noteikšanai.

Lasi par akciju vairāk:
"Sveicam un informējam jaunās daudzbērnu māmiņas"

Ziedo caur PayPal:
Spied šeit

Mūsu sveicienu augustā saņēma arī kāda Liepājas slimnīcas māmiņa!