2023.GADA AKTVITĀTES

RUDENS INICIATĪVAS UN PRASĪBAS LIKUMDEVĒJAM

Lūdzam palielināt valsts galvojuma apjomu Altum programmas ietvaros paredzētajiem hipotekārajiem kredītiem daudzbērnu ģimenēm mājokļa iegādei!

Apvienība ir nosūtījusi Ekonomikas un Finanšu ministrijām lūgumu palielināt budžeta finansējumu un veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai” (turpmāk tekstā Noteikumi), paplašinot iespējas saņemt valsts garantiju hipotekārajam aizdevumam mājokļa iegādei daudzbērnu ģimenēm.

Uzskatām, ka ir nepieciešams palielināt Noteikumu 6.3. punktā noteikto maksimālo summāro valsts garantiju apmēru aizņēmējam ar trīs apgādībā esošiem bērniem līdz 40 000 euro, bet Noteikumu 6.4. punktā noteikto maksimālo summāro valsts garantiju apmēru aizņēmējam ar 4 un vairāk apgādībā esošiem bērniem līdz 60 000 euro.

Apvienība uzskata, ka pēdējā gada laikā ir ievērojami pasliktinājušās daudzbērnu ģimeņu iespējas iegādāties sev atbilstošu mājokli. Lūdzam Ekonomikas un Finanšu ministrijas izvērtēt iespēju mainīt Ministru noteikumu Nr. 95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai” 6.punktā noteiktos maksimālos summāros valsts garantiju apmērus.

Par metodiskā materiāla “Seksuālā izglītība – jautājumi un atbildes” izvērtēšanu

Izglītības un zinātnes ministrija pēc plašiem sabiedrības iebildumiem ir apturējusi valsts Izglītības un satura centra izstrādātā skolām un pedagogiem paredzētā metodiskā materiāla ar nosaukumu “Seksuālā izglītība – jautājumi un atbildes” izmantošanu, tai skaitā izņēmusi to no publiski pieejamām interneta vietnēm. Ministrija publiski ir paudusi vēlmi šo materiālu ļaut izvērtēt ar sabiedriskajām organizācijām, tai skaitā tādām, kas pārstāv bērnu vecākus.

Apvienība ir nosūtījusi ministrijai vēstuli ar lūgumu ļaut piedalīties augšminētā materiāla izvērtēšanā, jo Apvienība pārstāv vairāk nekā 500 aktīvas daudzbērnu ģimenes, kas iesaistījušās 10 daudzbērnu ģimeņu biedrībās visā Latvijā.

Daudzbērnu vecākiem ir ļoti liela un dažāda pieredze bērnu audzināšanā. Lai arī ne reti tieši daudzbērnu vecāki izvēlas mājmācību, lielākoties ģimenes paļaujas uz valsts un pašvaldību sniegto izglītības pakalpojumu bērniem, tādēļ ir īpaši uzmanīgi attiecībā uz pakalpojuma kvalitāti, kritisko domāšanu un vērtībām, kādas tiek mācītas izglītības iestādēs.

Noskaties 18. septembrī Saeimas telpās rīkoto konferenci “Bērnu un jauniešu psihoemocionālā veselība - risinājumi izglītības sistēmā”, kuru organizēja biedrība "Vecāku Alianse" kopā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju.

Konferenece Saeimā 18/09/2023

Pusaudžu psihoterapeita Nila Saksa Konstantīnova uzstāšanās konferencē par tēmu "Pusaudži, kuri vēlas mainīt dzimumu: izaicinājumi un risinājumi"Prasām atļaut vienam vecākam saņemt bērna kopšanas pabalstu, kamēr otrs saņem vecāku pabalstu! 

Apvienība uzskata, ka ir jāatceļ Valsts sociālo pabalstu likuma 7.panta (2) daļā noteiktais regulējums, kas liedz saņemt vienam vecākam bērnu kopšanas pabalstu, kamēr otrs vecāks saņem vecāku pabalstu.

Apvienība uzskata, ka regulējums ir diskriminējošs pret tiem vecākiem (visbiežāk bērna māti) situācijās, kad vecākam nav iespēja saņemt bērna kopšanas pabalstu, ja ģimenes finansiālās interesēs bērna otrs vecāks izvēlas saņemt vecāku pabalstu. Liedzot vecākam saņemt bērna kopšanas pabalstu, netiek uzkrāts apdrošināšanas stāžs un no valsts budžeta līdzekļiem par to netiek apmaksāta pensiju, invaliditātes apdrošināšana, kā arī apdrošināšana pret bezdarbu.  

Likumdevējs ir paredzējis uzkrāt apdrošināšanas stāžu vienam bērna vecākam situācijās, kad tas nav sociāli apdrošināts, proti, nav darba ņēmēja, kapitālsabiedrību valdes locekļa vai pašnodarbinātā statusā un kad tas saņem tikai bērna kopšanas pabalstu, taču situācijās, kad otrs vecāks saņem vecāku pabalstu, tātad, ir sociāli apdrošināts un turpina savu darba stāžu uzkrāt caur savu izvēlēto “nodarbinātības formu”, likumdevējs šo papildus labumu –būt sociāli apdrošinātam un uzkrāt apdrošināšanas stāžu līdz bērna pusotra gada vecumam – nepiešķir nevienam vecākam.

Esam lūguši Tiesībsargu sniegt spēkā esošās likuma normas izvērtējumu. Tiklīdz to būsim saņēmuši, savu prasību sniegsim arī Labklājības ministrijai un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.

Lasi pilnu Tiesībsargam iesniegtās vēstules tekstu:

Photo by Farah from Burst