ATBALSTS MĀJOKLIM UN ENERGORESURSU IEGĀDEI

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS 
SAGATAVOTAIS MATERIĀLS

Kā saņemt atbalstu apkurei šoziem? Iepazīsties ar Labklājības ministrijas sagatavotajām vadlīnijām, kurās soli pa solim aprakstīts - kas, kuros gadījumos un kā var pieteikties atbalstam energoresursu iegādei apkurei: Ka_sanemt_atbalstu_LM_vadlinijas.docx

Papildus informācijas avots: LM par atbalstu

AUTOMĀTISKI PIEŠĶIRTAIS ATBALSTS MĀJOKĻOS AR CENTRĀLO APKURI

PAPILDUS ATBALSTS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀM GRUPĀM


MĀJOKĻA PABALSTS - PAPILDUS ATBALSTS

Ja mājsaimniecības kopējie ienākumi ir mazāki nekā ar mājokļa lietošanu saistītie māksājumi UN vismaz 327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 EUR pārējām personām mājsaimniecībā


NOSKAIDRO 
PAR PAPILDUS ATBALSTU 
SAVĀ PAŠVALDĪBĀ, 
JA TAVA MĀJSAIMNIECĪBA ATBILST TRŪCĪGĀS VAI MAZNODROŠINĀTĀS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSAM

PAPILDUS ATBALSTS ELEKTRĪBAS IEGĀDEI

visām daudzbērnu ģimenēm neatkarīgi, vai elektrība izmantota apkurei vai citām sadzīves elektroiekārtām

Daudzbērnu ģimenes kā aizsargātie lietotāji līdz pat 2023.gada 30.aprīlim turpinās saņemt 20€ ikmēneša atlaidi elektrības rēķiniem.


Atlaidi ir pienākums sniegt ne tikai Latvenergo un TET, bet visiem elektroenerģijas tirgotājam, kuru mājsaimniecības klientu skaits pārsniedz 10’000, arī ENEFIT Latvia

Ja atlaide automātiski tiek piemērota ģimenes 2. īpašumam (piem., vasarnīcai), kuram patēriņš niecīgs, vai arī atlaide kļūdas pēc ir tikusi piemērota dubultā ģimenes diviem īpušumiem, jums personīgi jāgriežas Būvniecības valsts kontroles birojs